`

Aangekondigde opleidingen


Doorlopend, inschrijven kan op ieder moment.

Milieucoördinator Type A, Type B en overgangsopleiding B naar A

Online opleiding via afstandsleren, met vrije instap, conform de Vlaamse milieuwetgeving.

Meer Info

5 september 2024 - 17 januari 2025

Integrale Productontwikkeling 5.0

In deze opleiding leer je creatieve ideeën omzetten in een succesvol product en integrale productontwikkeling 5.0 consequent introduceren binnen een innovatieve, duurzame bedrijfsstrategie.

Meer info

12 - 26 september 2024

The ABC of 5G: Technical, Business, and Regulation perspectives.

This comprehensive course is specifically designed to empower business managers with a deep understanding of 5G technology and its significant economic and legal ramifications.

Meer Info

26 September 2024 – 16 January 2025

Linked Data & SOLID

This course will guide you through the world of Linked Data and Social Linked Data (SOLID). While the necessary principles and theories will be explained, the course also focusses heavily on hands-on exercises to learn how to immediately apply these techniques.

Meer Info

30 September 2024 – 16 December 2024

Explainable & Trustworthy AI

This course is intended for anyone who would like to get more insights in techniques that can be applied to achieve explainable and trustworthy Artificial Intelligence.

More info

10 oktober 2024 – 19 december 2024

Futureproof databeheer
Waarheidsgetrouwheid in Databases en AI

In deze cursus leer je de aandachtspunten, beperkingen en baten bij het gebruik van de nieuwste databanktechnologie met het oog op waarheidsgetrouwe resultaten.

Meer Info

15 oktober 2024 – 10 december 2024

Deep learning: van theorie tot praktijk

Deze opleiding gaat dieper in op geavanceerde machine learning algoritmen, met een focus op deep learning.

Meer Info

17 oktober 2024 – 27 maart 2025

Circulair bouwen: van materialen tot bouwproject

Vind uw weg in het containerbegrip ‘circulair bouwen’ en neem circulaire ambities op in uw bouwprojecten. Deze lessenreeks belicht alle aspecten van circulair bouwen doorheen de gehele levenscyclus van een bouwproject.

Meer info

18 oktober 2024 – 16 mei 2025

Black Belt in Lean

LEAN is uitgegroeid tot de meest succesvolle en effectieve aanpak om “continu verbeteren” in een organisatie binnen te brengen. Aan de hand van theoretische begrippen en do's en don'ts uit de praktijk bereidt deze opleiding de deelnemers voor op een drijvende rol binnen hun organisatie.

Meer Info

18 november 2024 – 28 april 2025

Verkeersveiligheidsauditor

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden voor de certificatie als verkeersveiligheidsauditor door de Vlaamse Overheid.

Meer info

september 2024 – januari 2025

Juridische aspecten van de ruimtelijke ordening en stedenbouw

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de reglementering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, vertrekkend van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.

Meer info

september 2024 – januari 2025

HACCP & risicomanagement

In deze micro-credential willen we vooral inzoomen op de systematische aanpak voor het uitwerken van een risicomanagementsysteem op bedrijfsniveau.

Meer info

autumn 2024

Offshore wind energy

Catch the wave of offshore wind & acquire a broad knowledge from a technological and multidisciplinary perspective.

Meer info

Sustainable Food Packaging

3 unique training programmes bringing together three domains: Sustainability, Food & Packaging.

More Info

2024 – 2025

Smart Operations and Maintenance in Industry

Industry is digitally transforming, and actionable intelligence is key to implement the right technologies in a broader transformation strategy. Be part of the transformation. Become a Smart Operations and Maintenance specialist.

More Info

voorjaar 2025

Fire Safety Engineering - Ingenieurstechnieken voor brandveiligheid

Deze opleiding belicht ingenieurstechnieken voor brandveiligheid, gericht op gebouwconcepten, structuren, installaties en het brandgedrag van materialen en gebouwenonderdelen.

Meer Info

voorjaar 2025

Effectief Leiderschap - Essentiële toolkit voor ambitieuze managers

In deze opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch én praktisch overzicht van management en leiderschap.

Meer Info

voorjaar 2025

Supply Chain Analytics voor ingenieurs

Deze praktijkgerichte opleiding biedt een diepgaand inzicht in de nieuwste analytische technieken en hun toepassingen doorheen de supply chain.

Meer Info

voorjaar 2025

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

Dankzij deze cursus zal u het maximum uit BIM kunnen halen en op een effectieve manier kunnen starten met de implementatie.

Meer Info

February 2025 – June 2025

Micro-credential Knowledge Graphs

In this course we will deep-dive in the current state of the art in creating Knowledge on WebScale. Your personal data, data published publicly on the Web and data explicitly shared with you, becomes your Knowledge Graph that applications and services can use to assist you in your day to day activities.

Meer info

February 2025 – June 2025

Food regulation

This course explains the concept of building science-based and/or evidence-based legislation as a risk management strategy for ensuring food safety and quality. Insight is gained into European and national (Belgian) food legislation, framed in a broad international context.

Meer info

Spring 2025

Transmission grids, HVDC and underground cables

This course offers a balanced introduction to transmission grids and its components, with a focus on vital technologies for future grids: underground cables and HVDC

More Info

2025

Hedendaagse laagspanninginstallaties - Ontwerp en exploitatie

Verwerf een ruime en diepgaande kennis omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de huidige power quality gerelateerde problemen en oplossingen.

Meer info


Huidige opleidingen


Doorlopend, inschrijven kan op ieder moment.

Milieucoördinator Type A, Type B en overgangsopleiding B naar A

Online opleiding via afstandsleren, met vrije instap, conform de Vlaamse milieuwetgeving.

Meer Info
Bouwkunde, Architectuur, Brandveiligheid en Verkeer


Circulair bouwen: van materialen tot bouwproject

Vind uw weg in het containerbegrip ‘circulair bouwen’ en neem circulaire ambities op in uw bouwprojecten.
Deze lessenreeks belicht alle aspecten van circulair bouwen doorheen de gehele levenscyclus van een bouwproject.
Deze cursus vond plaats in 2022-23.

Constructief ontwerpen voor robuustheid

In deze opleiding wordt het concept robuustheid uitgelegd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden en worden mogelijke constructieve maatregelen besproken, enerzijds conceptueel en anderzijds aan de hand van normrichtlijnen.
Deze cursus vond plaats in 2019.

`

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM proces.

Deze opleiding vond plaats in 2016 (voorjaar), 2016 (najaar), 2017, 2018, 2019, 2019, 2022 en 2023.

Schadediagnose en herstelling van beton

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.
Deze opleiding vond plaats in 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 2019 en 2022.

Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and rehabilitation and is taught by international experts in this field.
This course took place in 2015, 2016 and 2017.

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

In this course, general theoretical CFD aspects will be addressed first and will then be put in practice by considering the set-up and analysis of several cases using a specific CFD package.

This course took place in 2015 and 2017.

Verkeersveiligheidsauditor

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Sinds december 2013 zijn dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet
Deze opleiding werd georganiseerd in 2013, 2014 en 2017.

Expertisetechnieken

Een deskundigenverslag dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers vraagt een passende methodologie die tijdens de technische opleiding van de expert nooit is aangeboden. Het is deze leemte die deze opleiding invult.
Deze opleiding werd georganiseerd in 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021 en 2023.

Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing

De opleiding is bedoeld voor installateurs en professionele ontwerpers van RWA-systemen en voor de personen die deze ontwerpen moeten beoordelen.
Deze opleiding vond plaats in 2009 en 2012.

Brandbeveiliging van gebouwen: Constructieve aspecten - de Eurocodes

Deze opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het constructief gedrag van gebouwen bij brand en in het praktisch gebruik van de Europese normen.
Deze opleiding vond plaats in 2007 en 2010.

Brandweerstand

Deze opleiding richtte zich tot iedereen die in de bouw- en onderzoekswereld te maken heeft met de theorie en de praktische aanwending van ontwerpmethodes voor de bepaling van de brandweerstand van constructies.
Deze opleiding vond plaats in 2000/2001 en 2002.

Logistiek en Mobiliteit

Deze opleiding gaf de deelnemer zicht op het verband tussen Logistiek en Mobiliteit en de mogelijkheid tot integratie van beide.
Deze opleiding vond plaats in 2000, 2002 en 2005.

Elektrotechniek en automatisering


Laagspanningsinstallaties Ontwerp en exploitatie

Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.
De cursus vond plaats in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 en 2024.

Power quality

Power quality is een veel gebruikt begrip maar niet steeds even duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus (2 dagen) biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder power quality vallen, dit zowel in theoretische als in praktische sessies.
Deze opleiding vond plaats in 2013, 2014 en in 2015.

Interactie van elektromagnetische velden met de mens

Deze opleiding geeft u de nodige bagage om op een objectieve manier alle informatie over interactie van elektromagnetische velden met de mens te interpreteren.
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2014.

Fotonica

Deze cursus had als doel om aan personen die in hun job te maken krijgen met fotonica een brede basiskennis over het vakgebied aan te bieden.
Deze opleiding vond plaats in 2003.

Industriële automatisering

Deze opleiding gaf de cursisten voldoende kennis om een regelsysteem op maat van de vereisten binnen de eigen applicatie te ontwerpen, te wijzigen, te optimaliseren en te implementeren volgens de recentste technieken.

Moderne Regel- en Automatiseringstechnieken

Na deze lessenreeks beschikte de cursist over het nodige inzicht om, al naargelang het voorliggend regelprobleem en de beschikbare gegevens, te beslissen welke de goede methode is om een automatisch regelsysteem te ontwerpen.

IT/DATA


Linked Data & SOLID

This course will guide you through the world of Linked Data and Social Linked Data (SOLID). While the necessary principles and theories will be explained, the course also focusses heavily on hands-on exercises to learn how to immediately apply these techniques.
This course took place in 2022 and 2023 .

Explainable & Trustworthy AI

This course is intended for anyone who would like to get more insights in techniques that can be applied to achieve explainable and trustworthy Artificial Intelligence.
This course took place in 2022 and 2023.

Machine learning: van theorie tot praktijk

Deze opleiding geeft je een stevige basis over machine learning en prediction algorithms. Na de theorie wordt er ook tijd gemaakt voor hands-on oefeningen.
Deze opleiding vond plaats in 2021, 2022 en 2024

Adversarial machine learning

In this series of masterclasses, two researchers from Ghent University will take you deep into the field of adversarial learning. On the first morning we will examine generative adversarial networks in full detail, while the second morning will all be about finding and protecting against adversarial examples.
This course took place in 2021.

Big Data handson

Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on rond het omgaan met Big Data waarmee u zelf aan de slag kan.
Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good practices.
Deze opleiding vond plaats in 2019 en 2021.

Big Data

In deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn.
Deze opleiding vond plaats in 2015, in 2016, in 2017, in 2018 in 2019. en in 2020.

ICT & Business

This course covers the business aspects of ICT: alignment of ICT with the business objectives, security management, project management, information management and development models.
This course took place in 2009.

ICT Software & Data processing

The ICT Software & Data Processing course entails 3 parts: The hardware-software interface, Software development & Databases.
This course took place in 2008.

ICT Multimedia

This multimedia course gives an overview of methodologies, tools and standards for the acquisition, storage and dissemination of multimedia data (i.e., still images, video, and audio).
This course took place in 2008.

ICT Networking and Security

The objective of this course is to allow to understand which security functions and mechanisms exist, how they can be used and implemented to achieve acceptably secure communications.
This course took place in 2011.

Document Management

De opleiding beoogde een grondig inzicht te verschaffen in de technieken gebruikt bij het ontwerpen en aanwenden van documentgesteunde informatiesystemen.

ICT Systeembeheer

Deze lessencyclus had tot doel om systeembeheerders, en personen die willen starten als systeembeheerder, inzicht bij te brengen in de basisprincipes van professioneel systeembeheer. Deze opleiding vond plaats in 2000, 2003 en 2006.

ICT voor Managers

Deze lessencyclus had tot doel managers een duidelijk inzicht te geven in de grondslagen en recente evolutie op het terrein van Informatie- en Communicatietechnologie.
Deze opleiding vond plaats in 2000, 2003, 2006, 2000, 2003 en 2006,

Java

De opleiding bood inzicht in de fundamenten en concepten van de moderne objectgeoriënteerde programmeertaal Java.

Enterprise Application Integration en Software Re-engineering (EAI)

Deze opleiding belichtte twee belangrijke problemen: de behoefte om de klant van een nieuwe ICT omgeving te voorzien en de noodzaak om te blijven investeren in oudere en mature methodes en technologieën.

Informatie & Management

De deelnemers kregen met deze opleiding een duidelijk inzicht in de evolutie van het industriële naar het digitale tijdperk.

Object-Oriëntatie als Methodologie

De doelstelling van deze cursusreeks was een consistente en overkoepelende visie te geven op moderne software engineering-technieken gedragen door object-technologie.

Landbouw en bodem


Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag wil gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.
Deze opleiding vond plaats in 2016 en 2017.

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen Module 1

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.
Deze opleiding vond plaats in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de principes van geofysische prospectie en van de meest recente geofysische bodemsensoren.
Deze opleiding vond plaats in 2012.

Landbouwgrondstoffen en -markten: Internationale handel en beleid

Deze opleiding geeft inzichten die de cursisten in staat zal stellen om posities in deze grondstoffenmarkten in te nemen, prijsbewegingen op deze markten te volgen of het beleid ter zake vorm te geven of te beïnvloeden.
Deze opleiding vond plaats in 2011.

Begassing

Deze opleiding werd ingericht op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en had als onderwerp begassingen en in het bijzonder alternatieven voor methylbromide.

Life Sciences en Biomedische Technologie


Life Sciences and biomedical technology

The aim of this lecture series is to provide to the student, in an accessible and comprehensive way, the essentials of life sciences.

This course took place in 2012 and 2015.

H-Impact

The Health Innovation & Entrepreneurship Program
Do you want to make a difference that could save lives? Are you interested in intra- and entrepreneurial tools and methods to develop your innovation skills? Than apply for the H-impact program!
This course took place in 2019 and in 2020.

Management


Black Belt in Lean

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 2021/2022 en 2023/2024. .

Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

In deze 10-daagse opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch en praktisch overzicht van management en leiderschap.
Deze opleiding vond plaats in 2019, 2020 en 2022

Materiaalkennis


Additive Manufacturing

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen.
Deze opleiding vond plaats in 2014 en 2016.

Integrale Productontwikkeling

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product.
Deze opleiding vond plaats in 2015/2016, in 2017/2018, in 2019/2020 en in 2023.

Introduction to Finite Element Analysis

This three-day course covers the theoretical background of Finite Element Analysis and provides the opportunity of a first experience with two very well-known finite element commercial packages, namely ANSYS and ABAQUS.
This course took place in 2016.

Smart Textiles

With this workshop, we aim at informing people about intelligent textiles on a theoretical level, but we also want to emphasize the practical application of the knowledge - from theory to application in real prototypes.

This course took place in 2010 and 2013.

Materiaalkennis

De opleiding beoogt inzicht te verschaffen in de karakteristieken en basiseigenschappen van de verschillende materiaalklassen: metalen, keramische stoffen, polymeren en composieten.
Deze opleiding vond plaats in 2010.

Kunststoffen

De doelstelling van deze opleiding is een consistent en overkoepelend inzicht te verschaffen van de kunststoffen, gaande van de productie over de verwerking tot het eindproduct.
Deze opleiding vond plaats in 1997, 1999, 2003, 2007, 2008 en 2009.

REACH

De opleiding richtte zich tot alle personen uit de bedrijfswereld (chemische industrie, studie- en adviesbureaus, downstreamgebruikers,...) en de overheid die, na de invoering van REACH, de evaluatie van de chemicaliën en de controle ervan moeten uitvoeren.

Milieu en energie


Waterstof: een cruciaal puzzelstuk in de energietransitie

Deze opleiding combineert theoretische kennis in de verschillende facetten van waterstof (productie, conversie en gebruik, opslag, transport, veiligheid) met unieke bedrijfsbezoeken.
De cursus vond plaats in 2023 en 2024.

Hernieuwbare energie en flexible sturing

Verdiep en verwerf een brede kennis over het dimensioneren van hernieuwbare energiebronnen en de bijbehorende flexibele sturing.
De opleiding vond plaats in 2022, 2023 en in 2024.

Offshore windenergie

Catch the wave of offshore wind & acquire a broad knowledge from a technological and multidisciplinary perspective.
This course took place in 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021 and 2023.

Blue Science & Technology Summer Training

The Blue Science & Technology Summer Training (BlueS&T) introduces key components that build a strong foundation for a sustainable blue economy.
This course took place in 2016, 2017, 2018, 2019 & 2021.

Energie-efficiëntie in de industrie

Deze opleiding zal u wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden om energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
Deze opleiding vond plaats in 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 , 2021 en 2023 .

Energietechniek in gebouwen

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018/2019, 2020/2121, 2022 en 2024.

Statistiek


Basisstatistiek voor onderzoekers

Een goede keuze maken uit het ruime aanbod van statistische methoden berust op een grondige kennis van de voorwaarden waaronder de statistische methode werd ontwikkeld. Ook bij de interpretatie van de resultaten is inzicht in de kracht en de tekortkomingen van de gebruikte statistische techniek onontbeerlijk...
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2016.

Statistiek in het bedrijfsleven

Deze cursus wil de deelnemers laten proeven hoe statistiek nuttig kan gebruikt worden binnen hun bedrijf, zonder te vervallen in ingewikkelde formules en complexe resultaten.
Deze cursus vond plaats in 2016 en 2012.

Geavanceerde statistische methoden

Deze opleiding wil een praktisch inzicht geven in een aantal geavanceerde en veelgebruikte statistische methoden voor de analyse van uitgebreide datasets.
Deze opleiding vond plaats in 2009, 2013 en 2018.

Voeding en verpakking


Voedselveiligheid & risicomanagement

Deze opleiding helpt u met het uitwerken van een effectief risicomanagementsysteem voor voedselveiligheid.

Verpakking van levensmiddelen

Deze opleiding moet de deelnemer in staat stellen om door het combineren van levensmiddel, verpakking en vulsysteem, gewenste producten met de gewenste houdbaarheid op de markt te brengen.
Deze opleiding vond plaats in 2015.

Levensmiddelen doorgelicht

Deze postacademische opleiding wil een basis geven omtrent deze verschillende pijlers en wordt opgehangen rond het correct en gefundeerd formuleren van het etiket.
Deze opleiding vond plaats in 2013.

Food Packaging

This course will give you a broad and clear overview of the packaging of food products.
This course took place in 2010 and 2013.

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie

Deze opleiding had tot doel de deelnemers een overzicht te geven van de huidige kwaliteitsbenadering in de voedingssector, de levensmiddelenwetgeving en daaropvolgend een praktijkgerichte opleiding te geven in de belangrijke en nieuwste aspecten van kwaliteitszorgsystemen en voedselveiligheid.