`

Milieucoördinator via afstandsleren

Type A/type B/overgangsopleiding B naar A

Behaal uw getuigschrift milieucoördinator via afstandsonderwijs!


De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie.
Hij of zij moet de milieuwetgeving op de voet volgen en moet vertrouwd zijn met technische aspecten en evoluties op het vlak van milieuzorg.
De milieucoördinator heeft verder als taak economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen te formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces te combineren met een pragmatische aanpak van problemen.
Hij of zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld media toe.


UGain is erkend door de Vlaamse Overheid als opleidingscentrum en biedt de drie soorten opleidingen aan, dit via afstandsleren:


Inschrijven kan op ieder moment!


Waarom kiezen voor een job als milieucoördinator?
En, hoe zit een typische dag van een milieucoördinator er uit?

Ontdek het in deze video van VMx, de beroepsvereniging van milieuprofessionals.

Waarom deze opleiding?

In uitvoering van het Decreet van 5 en 19 april 1995 is een bedrijf dat bepaalde milieuhinderlijke activiteiten verricht (overeenkomstig bijlage 1 van VLAREM II) verplicht een milieucoördinator in dienst te hebben.
De taken van deze milieucoördinator zijn zeer ruim: hij/zij moet o.m. waken over de naleving van de milieuwetgeving, tekortkomingen rapporteren, voorstellen doen om deze te verhelpen, advies verstrekken over investeringen die vanuit milieuoogpunt van belang zijn, jaarlijks een verslag opmaken, ... In veel gevallen moet de milieucoördinator bovendien zijn taak uitoefenen in combinatie met andere bedrijfsgebonden activiteiten.

Het uitvoeringsbesluit VLAREL bepaalt duidelijk dat enkel personen die over de vereiste kwalificaties beschikken als milieucoördinator kunnen worden aangesteld. Zij zijn verplicht een aanvullende vorming van 250 uur voor milieucoördinator A of 150 uur voor milieucoördinator B te volgen.

Met het getuigschrift van deze UGAIN-opleiding kan men wettelijk erkend worden als milieucoördinator A of B.

Opzet van het programma

De opleiding verloopt online, via afstandsleren. De theorielessen, lesmateriaal en voorbeeldoefeningen worden via het digitaal leerplatform aangeboden.
Voor iedere module wordt er halfjaarlijks ook een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit.

De cursist kan deze opleiding beginnen wanneer hij/zij dit wenst (vrije instap) en heeft de mogelijkheid om de studies, examens en eindwerk te spreiden over een periode van 3 jaar.

Demo videoles

Er wordt geen andere vooropleiding gevraagd dan deze vermeld in VLAREL artikel 42:

 • Voor de aanvullende vorming van type A: houder zijn van de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad
   
 • Voor de aanvullende vorming van type B: houder zijn het diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten
   
 • Voor de overgangsopleiding type B naar type A: houder zijn van het getuigschrift type B
   

Gelieve er rekening mee te houden dat de erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren, zoals bepaald in artikel 18 van VLAREL, strenger zijn. Zo dient men de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad te bezitten als men wil erkend worden als milieucoördinator type A. Voor de erkenning als milieucoördinator type B moet men minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten.
Enkel personen die over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen als milieucoördinator worden aangesteld (zie uitvoeringsbesluit VLAREL). Voor milieucoördinator type A zijn zij verplicht een aanvullende vorming van 250 uur te volgen.

Als erkende opleidingscentrum biedt UGain deze opleiding via afstandsleren aan.

Klik hier voor alle info.
Enkel personen die over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen als milieucoördinator worden aangesteld (zie uitvoeringsbesluit VLAREL). Voor milieucoördinator type B zijn zij verplicht een aanvullende vorming van 150 uur te volgen.

Als erkende opleidingscentrum biedt UGain deze opleiding via afstandsleren aan.

Klik hier voor alle info.
Wie al in het bezit is van het getuigschrift milieucoördinator van niveau B en niveau A wil behalen, moet hiervoor een overgangscursus van 100 uren met succes volgen. Deze cursus bevat de onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen in de opleiding voor niveau B, maar wel vereist zijn voor niveau A.

Als erkende opleidingscentrum biedt UGain deze opleiding via afstandsleren aan.

Klik hier voor alle info.
Wetenschappelijk coördinator

Prof. dr. ir. Filip Tack, Vakgroep Groen Chemie en Technologie , Universiteit Gent

Lesgevers

Module milieutechnologie

 • Prof. Pascal Boeckx, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGent
 • prof. Jo De Vrieze, Vakgroep Biotechnologie, UGent
 • dr. Antoine Delemazure, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Kristof Demeestere, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Jo Dewulf, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Peter Goethals, Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, UGent
 • ir. Philippe M. Heynderickx, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Frederik Ronsse, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Diederick Rousseau, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • dr. Ilias Semmouri, Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, UGent
 • Prof. Filip Tack, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • ir. Mike Taghon, Vakgroep Biotechnologie, UGent
 • dr. ir. Michiel Vandegehuchte, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
 • dr. ir. Marjolein Vanoppen, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Arne Verliefde, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Willy Verstraete, Vakgroep Biotechnologie, UGent
 • dr. ir. Christophe Walgraeve, Vakgroep Groene Chemie en Technologie , UGent

Module milieueconomie

 • Mevr. Tamara Braeckman, Bova Enviro+ nv
 • Prof. Brent Bleys, Vakgroep Algemene Economie, UGent
 • Mevr. Lies Bouten, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering & Fiscaliteit, UGent
 • prof. dr. Saskia Crucke, Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement, Ugent
 • Dhr. Geert Heuninck, KBC Asset Management nv
 • dr. apr. Kris Honraet, Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 • Mevr. Sophie Hoozée, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering & Fiscaliteit, UGent
 • Dr. Evy Mettepenningen, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Dhr. Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent
 • Prof. Stijn Speelman, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Prof. Thijs Van de Graaf, Vakgroep Politieke Wetenschappen , UGent
 • Prof. Wim Verbeke, Vakgroep Landbouweconomie, UGent

Module milieuzorg

 • ir. Kaat Allaert, Bova Enviro + nv
 • Mevr. Elke Allaert, Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen
 • Dr. Geert Bogaert, Bova Enviro + nv
 • Dhr. Geert Boogaerts, Essenscia
 • Dr. Raf Bouckaert, HSEQ expert
 • Prof. Jeroen Buysse, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Dhr. René Custers, VIB
 • Dhr. Jo De Vos, Artemis-milieu
 • Prof. Hildegard Deweerdt, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Mevr. Delphine Eeckhout, Bova Enviro + nv
 • Dhr. Francis Huysman, VAL-I-PAC
 • Dhr. Stein Janssens, Vlaanderen Circulair
 • Mevr. Zoë Pauwaert, Bova Enviro+ nv
 • Prof. Jan Pieters, Vakgroep Plant en Gewas, UGent
 • Dr. Isabelle Sioen, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid, UGent
 • Dhr. Philippe Van de Velde, OVAM
 • ir. Riet Van de Velde, Directie Bestuurszaken, UGent
 • ir. Indra Van Sande, Stad Gent

Module milieuwetgeving

 • ir. Kaat Allaert, Bova Enviro + nv
 • mr. Karolien Beké, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent
 • Dr. Carole Billiet, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent
 • Prof. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGent
 • ir. Tine Cattoor, Essenscia
 • Ing. Frank Claeys, Dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn, HoGent
 • Mevr. Veerle Geudens, VITO
 • Dhr. David Haverbeke, voormalig medewerker Field Fisher Waterhouse
 • Lic. Peter De Smedt, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent en advocatenassociatie LDR
 • Lic. Isabelle Larmuseau, Advocatenassociatie Larmuseau, De Smedt & Roelandts
 • Prof. Luc Lavrysen, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, Centrum voor Milieurecht, UGent
 • Lic. Tom Malfait, Advocatenassociatie Larmuseau, De Smedt & Roelandts
 • mevr. Nicole Otten, VMx
 • Dr. Hendrik Schoukens, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent
 • lic. Robin Slabbinck, Advocatenassociatie Larmuseau, De Smedt & Roelandts
 • Mevr. Cathy Suykens, voormalig medewerker Field Fisher Waterhouse
 • ir. Karel Vervoort, BASF

Module milieucommunicatie

 • Dhr. Geert Boogaerts, Essenscia
 • Mevr. Tamara Braeckman, Enviro+ nv
 • Prof. Veroline Cauberghe, Vakgroep Communicatiewetenschappen, UGent
 • Prof. Hildegard Deweerdt, Vakgroep Ecologie en Milieubiologie, UGent
 • Mevr. Nicole Otten, VMx
 • Dhr. E. Raskin, Citrique
 • Ltkol. SDH Dominiek Saelens, Ministerie van Defensie
 • Prof. Herman Van Den Broeck, Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap, UGent en Vlerick Management School
 • Prof. Maarten Vansteenkiste, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, UGent
U kunt de folder hier downloaden.
Secretariaat UGAIN

Mevr. Els Van Lierde
+32 9 264 55 82
els.vanlierde@UGent.be