`

Annulatievoorwaarden

Bij annulering tot uiterlijk één week voor de start van de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd.
Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.

Bij online cursussen met vrije instap, zoals Milieucoördinator via afstandsleren, geldt het moment waarop u toegang tot het lesmateriaal krijgt, als start van de cursus.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.