`

Annulatievoorwaarden

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Bij annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de start van de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd.
Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.

Bij online cursussen geldt het moment waarop u toegang tot het lesmateriaal krijgt als start van de cursus.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift beogen.


Cancellation policy

Cancellation must be done in writing.

When cancelling up to 7 days before the start of the course 25% of the participation fee will be charged.
When cancelling less than 7 days before the start of the course, the full fee is due.

For online courses, the moment you get access to the teaching material is the start of the course.
Replacement of registered persons is only possible for participants who do not intend to obtain a certificate.