`

Explainable & Trustworthy AI

De huidige AI-systemen die vaak worden gebruikt, zijn nog niet perfect en het komt vaak voor dat de beslissingen die door dergelijke systemen worden genomen niet transparant en vaak moeilijk te begrijpen zijn. AI-systemen worden pas echt onderdeel van onze samenleving als ze onder alle omstandigheden betrouwbaar kunnen functioneren. Ook binnen de Europese Commissie is er steeds meer aandacht voor betrouwbare, transparante en verklaarbare AI.

In bepaalde expertisedomeinen is er behoefte aan het uitleggen van beslissingen die genomen zijn door AI-systemen, bijvoorbeeld in de zorg. In deze cursus willen we concepten uitleggen die veel worden gebruikt op het gebied van verklaarbare en betrouwbare AI, de do's en don'ts, de geldende regelgeving en enkele use case-voorbeelden.In samenwerking met: