Over UGAIN

Historiek

De hedendaagse technologie hernieuwt zichzelf steeds sneller en de professionele wereld wordt met alsmaar vroegere burn-out's geconfronteerd.

Als antwoord op de grote vraag vanuit de industrie om een structuur te voorzien voor het levenslang leren, en de afgestudeerden in hun professioneel leven te ondersteunen, heeft de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) van de Universiteit Gent in 1995 het "Instituut voor Permanente Vorming" (IVPV) opgericht.

Door het inrichten van intensieve opleidingen, die de huidige stand van techniek en wetenschap weerspiegelen, overbrugt het IVPV het verschil in kennis met jong-afgestudeerden en biedt het aan werknemers met jarenlange ervaring de mogelijkheid hun loopbaan in een nieuwe richting te oriënteren. We spreken niet enkel meer van levenslang maar ook van levensbreed leren.

Sinds 2000 is ook de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen (FBW) toegetreden tot het IVPV en beide faculteiten profileren zich sindsdien gezamenlijk onder de IVPV-koepel. De onderwerpen van de postacademische opleidingen die het IVPV aanbiedt, zijn dan ook steeds gerelateerd met éé n van deze faculteiten en de wetenschappelijk coördinatoren zijn werkzaam bij FEA of FBW.

Het Instituut Voor Permanente Vorming (IVPV) is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent en de bedrijfswereld voor overdracht van kennis en technologie.

De bedrijven formuleren hun behoeften (via de stuurgroep) en de Universiteit Gent biedt vanuit haar hoogtechnologische functie aangepaste vormingsprogramma's aan. Het resultaat is een win-win strategie: de universiteit blijft zich voortdurend bewust van de noden die buiten haar muren bestaan en voor de bedrijfswereld wordt de nieuwe stand van wetenschap en techniek op continue wijze ontsloten.

In februari 2017 verandert het Instituut Voor Permanente Vorming van naam. Het IVPV is vanaf dan UGain, UGent Academie voor Ingenieurs.


Visie en missie

De missie van UGain is de nood aan vorming in het beroepsleven onderkennen, de aangepaste postacademische vormingsprogramma's opstellen en deze ten uitvoer brengen.

Een decreet van de bevoegde voogdij-overheid creëerde het noodzakelijk kader waardoor universitaire medewerkers zich effectief kunnen inzetten voor permanente vorming als onderdeel van hun taak.


Team

Prof. dr. ir. Patrick De Baets

Voorzitter UGain stuurgroep

ir. An Balcaen

Coördinator

Tel: 09/264.55.92
an.balcaen@UGent.be

Mevr. Els Van Lierde

Secretariaat

Tel: 09/264.55.82
els.vanlierde@UGent.be

Dhr. Steven Deneef

ICT-beheerder

Tel: 09/264.55.81
steven.deneef@UGent.be

dr. ir. Femke De Backere

Coördinator Lifelong Learning Artificial Intelligence


Femke.DeBackere@UGent.be

Dhr. Ewout Ramon

Coördinator Lifelong Learning West Flanders


Ewout.Ramon@UGent.be


Stuurgroep

 • Dominique Adriaens, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent
 • Antoon Beyne, BASF en Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent
 • Dirk Bontinck, Cytec
 • Geert Boucneau, Universoil
 • Patric Buggenhout, gewezen CEO Milcobel
 • Bernard De Baets, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
 • Patrick De Baets, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent
 • Vickie Decocker, Agoria
 • Hennie De Schepper, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent
 • Frank Devlieghere, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
 • Ivo Francken, Alimento
 • Els Goetghebeur, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent
 • Erik Mannens, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent
 • Katrien Moens, VOKA
 • Kurt Stockman, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent
 • Hans Tindemans, VRP
 • Mieke Uyttendaele, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
 • Els Van Damme, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
 • Peter Vandenabeele, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent
 • Isabel Van Driessche, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent
 • Kathy Vanhyfte, Arcelor Mittal
 • Peter Van Parys, North Sea Port