` `

Waterstof: een cruciaal puzzelstuk in de energietransitie

18 april 2024 – 27 juni 2024

Opgelet! Deze opleiding is volzet. U kunt zich wel nog inschrijven op de wachtlijst.

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is ongetwijfeld de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige samenleving en economie. De waterstofsector wordt beschouwd als een veelbelovende technologische sector met een groeipotentieel die de duurzame groei kan ondersteunen.

België wil zich positioneren als importhub voor waterstof en koploper worden in de waterstoftechnologie. De komende tien jaar zijn cruciaal in dat verhaal. Dat waterstof potentieel heeft, mag blijken uit het feit dat het vaak bestempeld wordt als de ontbrekende schakel om moeilijk te elektrificeren sectoren te vergroenen. Waterstof en afgeleide molecules van waterstof zoals methanol, methaan en ammoniak kunnen veelzijdig ingezet worden voor het verduurzamen van industriële producten en processen maar ook als energiedrager om energie te importeren of als brandstof voor de transportsector.

De toepassing en de uitrol van waterstoftechnologie in onze samenleving vraagt ook om de noodzakelijke competenties op onze arbeidsmarkt. Competenties die nodig zijn over de hele waterstofwaardeketen van productie, conversie, opslag, transport tot het gebruik in de vele waterstoftoepassingen in verschillende sectoren. Het veiligheidsaspect en certificatie om bepaalde processen en toepassingen om te vormen naar waterstof is hierbij een belangrijk gegeven. Deze opleiding draagt bij aan het geprofessionaliseerd opleidingsaanbod rond waterstof, op maat van de bedrijven. Ze combineert theoretische kennis in de verschillende facetten van waterstof (productie, conversie, opslag, transport, gebruik, veiligheid en business cases) in combinatie met unieke bedrijfsbezoeken uit de industrie.In samenwerking met:

Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor mensen uit bedrijven die een transitie naar waterstof willen maken (bijvoorbeeld de staal of chemische sector) of die waterstoftechnologie ontwikkelen, ontwerpen of implementeren in specifieke toepassingen (bijvoorbeeld transport of industrie).

De opleiding richt zich specifiek tot technische profielen die zich willen bijscholen rond waterstoftechnologie.

Het niveau van voorkennis is minstens dat van een technische bachelor.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.
U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijhorende examen. Dit examen zal bestaan uit enkele cases met berekeningen.Wetenschappelijke Coördinatie

 • dr. ir. Louis Sileghem, Hydrogen platform manager, Universiteit Gent
 • dr. ir. Jean-Marc Timmermans, Senior Business Group Leader, Agoria

Lesgevers

 • Els Brouwers, Director Energy, Climate and Economic Affairs, Essenscia Vlaanderen
 • Arvid De Weweire, Business development manager, Yara International
 • Davy Didden, Energy Consultant, Sweco
 • Sven Goethals, Commercial director hydrogen & decarbonization, Tractebel Engie
 • Sebastiaan Herregods, R&D Manager Alkaline Water Electrolysis, Accelera by Cummins
 • Laurent Remy, External communication manager Nextgrid, Fluxys
 • Sam Schotte, Researcher hydrogen technology, Hogeschool VIVES
 • Damien Seys, Risk & safety engineer, Tractebel Engie
 • Louis Sileghem, Hydrogen platform manager, Universiteit Gent
 • Jan Vaes, Program manager electrochemistry excellence centre, VITO & gastprofessor, Universiteit Gent
 • Steven Van Caekenberghe, Head of H2 & CO2 Program, Fluxys
 • Danny Vancoppenolle, Sales Manager Dry Bulk & Circular Commodities North West Europe, Bureau Veritas
 • Ewout Vandamme, Director M&A, Anglo Belgian Corporation
 • prof. Kevin Van Geem, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
 • prof. Wim Van Paepegem, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
 • prof. Kim Verbeken, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
 • prof. Sebastian Verhelst, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent


ProgrammaTheoretische les

Deel 1: Inleiding tot waterstof

 • Waarom waterstof?
 • Eigenschappen van waterstof en afgeleide molecules van waterstof
 • Zin en onzin van waterstof

Deel 2: Elektrolysers

 • Basisprincipes van waterelektrolyse
 • Technologische varianten: Alkaline vs. PEM vs. AEM vs. SOEC
 • Gebruik van waterstofgeneratoren: industriële systemen, energieopslag, zero-emissie transport en ‘supply and demand ’ flexibiliteit
 • Toekomst van de elektrolysers

Bedrijfsbezoek: Cummins


Lesgevers: Sebastiaan Herregods, Louis Sileghem, Jan Vaes
Data: 18 en 25 april 2024
Theoretische les

Deel 1: Interactie van waterstof met metalen

 • Waterstofbackbone
 • Materiaaldegradatie ten gevolge van waterstof
 • Verband tussen (micro)structuur en metaalgedrag

Deel 2: H2 en composieten

 • Inleiding tot composieten (vezelversterkte kunststoffen)
 • State-of-the-art voor composiet drukvaten voor waterstof opslag
 • Andere mogelijke H2 toepassingen (o.a. transportleidingen, cryogene opslag)

Bedrijfsbezoek: Fluxys Terminal


Lesgevers: Laurent Remy, Steven Van Caekenberghe, Wim Van Paepegem, Kim Verbeken
Data: 2 en 16 mei 2024
Theoretische les

Waterstofomzetting naar andere molecules en gebruik in de industrie

 • Waterstof en CO2
 • Ammoniak
 • Cracking naar waterstof
 • Gebruik in de industrie
 • H2 vs. elektrificatie

Bedrijfsbezoek: : Yara Sluiskil


Lesgevers: Els Brouwers, Arvid De Weweire en Kevin Van Geem
Data: 23 en 30 mei 2024
Theoretische les

Deel 1: Verbrandingsmotoren voor transport en energie

 • Waarom verbrandingsmotoren?
 • Verbrandingsmotoren op waterstof/methanol/ammoniak
 • Maritieme sector
 • Automotive sector

Deel 2: Fuel cells voor transport en energie

 • Waarom fuel cells?
 • Werking fuel cells
 • Fuel cell types
 • Karakteristiek en eigenschappen van fuel cells
 • Hulpaggregaten van een FC stack

Bedrijfsbezoek


Lesgevers: Sam Schotte en Sebastian Verhelst
Data: 6 en 10 juni 2024

Theoretische les

Deel 1: Certificatie

 • Certificatie van toepassingen op waterstof/methanol/ammoniak

Deel 2: Veiligheidsregelgeving voor waterstof


Lesgevers: Damien Seys en Danny Vancoppenolle
Datum: 13 juni 2024
Theoretische les

Deze les biedt een handleiding voor het toepassen van theoretische concepten op echte waterstofprojecten. Kritisch en probleemoplossend denken zijn de sleutel tot het omzetten van theorie in praktische oplossingen.

Bedrijfsbezoek: ABC Engines


Lesgevers: Davy Didden, Sven Goethals en Ewout Vandamme
Data: 20 en 27 juni 2024PraktischDe deelnameprijs bedraagt 1.685 euro.

Deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Agoria-leden ontvangen 10% korting op de deelnameprijs voor de eerste inschrijving. Vanaf de tweede inschrijving ontvangt men 20% korting (zie info over gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf). Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Verhoogde steun voor "energietransitie"

Je kan als kmo voor opleiding of advies binnen het thema ‘duurzaamheid - energie-efficiëntie’ vanaf 1 april 2023 een hoger steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun, middelgrote ondernemingen 35%.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

De opleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
Klik hier voor meer info: https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/waterstof-een-cruciaal-puzzelstuk-in-de-energietransitie.

Hier kan je alle voorwaarden raadplegen: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/wie-heeft-recht-op-vlaams-opleidingsverlof.


Persoonlijke gegevens

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Nummerplaat (voor toegang tot de parking)
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Lidnummer Agoria (indien van toepassing)
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in op de wachtlijst van de cursus Waterstof: een cruciaal puzzelstuk in de energietransitie .

Volledige opleidingInfo


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beDe theorielessen op 18 april, 2 mei, 23 mei, 6, 13 en 20 juni 2024 worden on campus gegeven van 17u30 tot 21u, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd. Deze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, gebouw 60, Technologiepark, 9052 Zwijnaarde.

Er worden ook enkele bedrijfsbezoeken georganiseerd (eigen vervoer is te voorzien):

 • 25 april 2024 van 14u tot 17u: bezoek Cummins, Nijverheidsstraat te Westerlo
 • 16 mei 2024 van 14u tot 17u : bezoek Fluxys terminal, Henri Victor Wolvenstraat 3 te Zeebrugge
 • 30 mei 2024 van 14u tot 17u: bezoek Yara Sluiskil, Industrieweg 10 in Sluiskil
 • 27 juni 2024 van 14u tot 17u: bezoek ABC, Wiedauwkaai 43 te Gent - met aansluitend receptie
De lessen worden op donderdag gegeven voorlopig aanpassen naar: De lessen worden op donderdag gegeven, enkel het bedrijfsbezoek bij module 5 vindt op maandag 10 juni 2024 plaats.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Taal

De lessen en het lesmateriaal worden hoofdzakelijk in het Nederlands aangeboden. Minstens één les en sommige cursusteksten worden in het Engels gegeven.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).
U kunt de folder hier downloaden.