`

Constructief ontwerpen voor robuustheid

19 februari 2019 - 15 mei 2019

Constructies ontwerpen voor robuustheid vormt een hedendaagse uitdaging. Belastingen ten gevolge van een bomaanslag, gasexplosie, voertuigimpact en vele andere accidentele situaties vormen een zware belasting voor bouwkundige constructies. Ze vereisen een adequaat ontwerp teneinde voortschrijdende instorting en de daarmee gepaard gaande menselijke slachtoffers en zware economische gevolgen te vermijden.

Er kunnen een aantal constructieve maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat de constructie stand houdt tijdens zulke uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld de creatie van een zogenaamde 'tweede draagweg'.

In deze opleiding wordt het concept robuustheid uitgelegd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden en worden mogelijke constructieve maatregelen besproken, enerzijds conceptueel en anderzijds aan de hand van normrichtlijnen waarvan de achtergrond eveneens wordt toegelicht. De aangereikte ontwerpconcepten worden vervolgens toegepast op praktische voorbeelden. Ook worden recente ontwikkelingen op het gebied van ontwerp voor robuustheid uiteengezet en wordt een overzicht gegeven van recente en toekomstige normontwikkelingen.

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent en Universiteit Luik. De lessen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven.


De opleiding is bedoeld voor alle actoren betrokken bij het ontwerp van bouwkundige constructies, waaronder:

 • Personeel van ingenieurs- en architectenbureaus betrokken bij de studie en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur;
 • Personeel van studiebureaus of onderzoekscentra, gespecialiseerd in het ondersteunen van het ontwerp- en bouwproces;
 • Technische raadgevers van controleorganismen;
 • Personeel van overheidsdiensten, zowel in federale als in regionale overheden waar het opvolgen van bouwprojecten tot de bevoegdheden behoren;
 • Technische raadgevers van verzekeringsmaatschappijen;
 • Medewerkers van algemene aannemingsfirma's;
 • Medewerkers van onderzoekscentra.
Een voorkennis met betrekking tot constructief ontwerp van gebouwen strekt tot aanbeveling, maar de modules 1 en 3 zijn eveneens geschikt voor een bredere groep aan geïnteresseerden.U ontvangt een getuigschrift indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijbehorende examen.Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. dr. ir. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Dr. ir. Wouter Botte, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • Prof. dr. ir. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies , Universiteit Gent
 • ir. Albin Cornil, Bureau Greisch, België
 • Ass. prof. dr. ir. Jean-François Demonceau, Departement ArGEnCo, Universiteit Luik
 • ir. Didier Droogné, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • ir. Alain Dumortier, Bureau Greisch, België
 • Prof. dr. ir. Jean-Pierre Jaspart, Departement ArGEnCo, Universiteit Luik
 • Majoor dr. ir. David Lecompte, Koninklijke Militaire School, Brussel
 • ir. Tom Molkens, StuBeCo, België


Programma


In deze eerste module wordt het concept robuustheid verklaard aan de hand van verschillende voorbeelden. Mogelijke ontwerpalternatieven om voortschrijdende instorting tegen te gaan, worden uiteengezet, zowel conceptueel als aan de hand van specifieke normrichtlijnen. Materiaalspecifieke ontwerpregels worden gegeven voor het ontwerp van betonconstructies, staalconstructies en staal-betonconstructies. Tenslotte wordt uitgelegd hoe het ontwerp voor robuustheid dient gekoppeld te worden aan het ontwerpproces en welke ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot het constructief ontwerpen voor robuustheid te verwachten zijn.

19 februari 2019

Inleiding, motivatie en basisconcepten met betrekking tot constructieve robuustheid: Context, voorbeelden van instortingen, verschil ontwerp voor accidentele belastingen versus ontwerp voor robuustheid, basisconcepten

Lesgevers: R. Caspeele en J.-P. Jaspart

26 februari 2019

Algemene ontwerprichtlijnen voor robuustheid in de Eurocodes: Internationale en Europese ontwerprichtlijnen, EN1990, EN1991-1-7, constructieve maatregelen zoals trekbanden, alternatieve draagwegen, ...

Lesgevers: R. Caspeele en J.-F. Demonceau

12 maart 2019

Materiaalspecifieke richtlijnen: Ontwerprichtlijnen voor betonconstructies, staalconstructies en staal-betonconstructies

Lesgevers: J.-F. Demonceau en D. Droogné

19 maart 2019

Beslissingsname en evoluties met betrekking tot het constructies ontwerpen voor robuustheid: Robuustheid in het ontwerpproces, scenario's, normontwikkelingen, nieuwe pre-normatieve technische richtlijnen

Lesgevers: R. Caspeele en J.-P. Jaspart


In deze tweede module worden de ontwerpconcepten en praktische ontwerprichtlijnen in eerste instantie toegepast op praktische voorbeelden aan de hand van oefeningen. Daarnaast wordt aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe men het ontwerp voor robuustheid heeft uitgevoerd.

2 april 2019

Toepassingen van het constructief ontwerp voor robuustheid voor staal en staal-betonconstructies: begeleide oefeningensessie

Lesgevers:J.-F. Demonceau en J.-P. Jaspart

23 april 2019

Toepassingen van het constructief ontwerp voor robuustheid voor betonconstructies: begeleide oefeningensessie

Lesgevers: W. Botte, R. Caspeele en D. Droogné

30 april 2019

Praktijkvoorbeelden: eenvoudige en meer complexe praktijkvoorbeelden

Lesgevers: A. Cornil, A. Dumortier en T. MolkensIn deze laatste les worden een aantal meer geavanceerde onderwerpen met betrekking tot het constructief ontwerp voor robuustheid behandeld.

Hierbij komen aan bod:

 • het ontwerpen voor robuustheid met betrekking tot explosies;
 • het beoordelen van robuustheid van bestaande constructies (waar corrosie al dan niet is opgetreden);
 • het beoordelen van robuustheid aan de hand van kwantitatieve indicatoren en probabilistische evaluaties.

Lesgevers: D. Lecompte, W. Botte en R. Caspeele
Datum: 15 mei 2019


Praktisch


De deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Module 1
Module 1: Ontwerpen voor robuustheid van constructies


€ 600

Volledige opleiding

€ 1.080

Modules 2 en 3 kunnen niet apart gevolgd worden.

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Constructief ontwerpen voor robuustheid:

Module 1: Ontwerpen voor robuustheid van constructies
Alle Modules
Modules 2 en 3 kunnen niet apart gevolgd worden

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


 • De lessen worden gegeven van 17u tot 20u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 904 ('Labo Magnel') !Nieuw nummer 60 vanaf 1 januari 2019!, 9052 Zwijnaarde.
 • De lessen vinden steeds plaats op dinsdag, behalve de (laatste) les van woensdag 15/05/2019.
 • De lessen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.be

In samenwerking met:

LogoLUDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course'.
Meer info vindt u op de website van de doctoral schools.


U kunt de folder hier downloaden.