`

Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

22 september 2022 – 30 januari 2023

Ben je toe aan leiding geven of ben je recent teamleider geworden? Dan is het belangrijk om de juiste leiderschapsreflexen te ontwikkelen. Dat kan via deze opleiding.

In deze opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch én praktisch overzicht van management en leiderschap. De opleiding bestaat uit verschillende modules die samen een coherent compleet pad vormen om van jou een succesvol manager en leider te maken. De opleiding is een must voor elke middle-manager die wil doorgroeien naar meer belangrijke functies binnen de bedrijfswereld.

Elke module start met een solide theoretische fundering. Skills worden snel bijgewerkt en ook praktisch getraind. Aan de hand van praktijkcases wordt in groep de theorie ook effectief toegepast.De opleiding is bedoeld voor hen die mensen leiden, sturen en naar behoren wensen te motiveren.

Wil jij jouw management-skills upgraden?
Wil jij je leiderschapsprofiel kennen en bijsturen om een effectieve leider te worden?
Wil jij een compleet overzicht van wat management en leiderschap is?
Als je ja zegt op bovenstaande vragen, dan is deze unieke opleiding een must.

Een masterdiploma ingenieur en enkele jaren werkervaring zijn aangewezen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 24.
U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding, een aantal leesopdrachten vervult en slaagt in de uitwerking en verdediging van een groepsopdracht.

Buiten de seminaries zullen de deelnemers ook in groep werken aan een case. Samen met 3 à 4 collega-deelnemers wordt de case uitgediept en worden de aangeleerde concepten één voor één toegepast.

Gedurende de eindpresentatie toon je onmiddellijk aan dat je de aangeleerde skills hebt verworven en dat je ze kan toepassen in een echte bedrijfscase.
De verdediging van deze opdracht zal plaatsvinden op 9 februari 2023 vanaf 16 uur. Iedereen neemt deel aan deze groepsopdracht. De opdrachten worden begeleid door prof. Jan Devos en prof. Ludo Poelaert.
Wetenschappelijk coördinator

 • Prof. ir. Ludo Poelaert, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
Prof. ir. Ludo Poelaert coacht tal van bedrijfsleiders en zelfstandigen en begeleidt dagelijks ondernemingen en zelfstandigen in hun business.
Hij was onder andere algemeen directeur, afgevaardigd bestuurder en World Vice-President in bedrijven als Apple Computer, Adecco en Barry-Callebaut.Lesgevers

 • Prof. Filip Beunis, Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
 • Prof. Jan Devos, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
 • Prof. Ludo Poelaert, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
 • Prof. Jelle Saldien, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
 • dhr. Steve Stevens, Durf Ondernemen, Universiteit Gent
 • ir. Isabelle Tennstedt, Seeder FundEen greep uit de vele tools en technieken

 • Communicatie-model
 • Situational Leadership en de One Minute Manager
 • Kotter-methodology on Change Management
 • Who moved my Cheese
 • ABC costing en Flexible budgetting
 • DESC-methodology on assertivity
 • Diffusion Model van Rogers
 • Trello
 • Business Model Canvas
 • Boston Consulting Matrix analysis
 • SWOT analysis
 • Project Management model PMI Pert
 • Project Cost Crashing
 • Tuckman's stages of group (team) development
 • Innovatiemodel Rogers / Ram


ProgrammaWe geloven dat mensen effectiever en met meer energie samenwerken als ze écht aandacht hebben voor elkaar. Door los te komen van jouw communicatievoorkeuren en aan te sluiten bij die van de ander, komt jouw boodschap beter over. Zo ontstaat er erkenning, begrip en dynamiek en bereik je samen zoveel meer.

Gedurende deze tweedaagse leren we onszelf beter kennen. De deelnemer krijgt een helder inzicht in zijn/haar persoonlijkheidsprofiel.

Praktisch wordt stilgestaan bij de luistervaardigheid van elkeen en worden do's en don'ts bijgebracht inzake effectieve communicatie, t.t.z. communicatie met mensen waardoor je echt iets gedaan krijgt.

Hoe werf je de juiste mensen aan? Welke skills meet je als je mensen aanwerft? Hoe krijg je zicht op de ambitie van je medewerker? Hoe word jij die mentale "enabling" mentor van je medewerker? Hoe doe je mensen groeien binnen jouw departement en bedrijf? Hoe kan je vandaag motiveren in onze gekende complexe business-omgeving? Hoe cree?er je een succesvol team? Hoe blijf ik dat team elke dag motiveren? Hoe geef ik effectief feedback? Hoe delegeer je zonder vrees?

U krijgt enkele gouden tips die van jou een echte people manager maken. De tips zijn praktisch en concreet bruikbaar.

Lesgever: Ludo Poelaert
Data: 22 en 23 september 2022
Presentatiemanagement en pitchen

Een prachtig idee zal pas uitwerking vinden als je het goed kan verkopen, zowel intern als extern. Tijdens deze sessie omtrent presentatiemanagement leer je hoe je jouw project of idee op een zo aantrekkelijk mogelijke manier kan 'pitchen'. Spreken voor publiek is bovendien een enorm belangrijke vaardigheid voor succesvolle leidinggevenden. Wij geven je alvast heel wat concrete tips en tricks waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.

Strategisch management

In deze module leer je ook om met een strategische bril naar een bedrijf te kijken. Alles begint bij het aangeven van de missie en de visie van jouw onderneming. Heel wat strategische modellen zullen de revue passeren. Uiteraard staan we ook stil bij de uiteindelijke strategische implementatie. Impact volgt niet uit grootse plannen, wel uit een gedegen uitvoering van de vastgelegde strategie. Je krijgt een goed inzicht in de bestaande modellen om zo mee te kunnen denken op managementniveau en mee de strategische visie te kunnen uitstippelen.

User innovation via design thinking

De innovatie van morgen combineert nieuwe technologieën en processen met een goed inzicht in de noden en wensen van de gebruikers. Via de design thinking methode word je ondergedompeld in de basis van user innovation. Aan de hand van theorie, trends en concrete voorbeelden wordt het belang van user innovation in de verf gezet. Naast een overzicht van tools en technieken, ga je ook hands-on aan de slag om je eigen innovatie-traject uit te werken. Met deze basis haal je alles in huis om binnen je eigen bedrijf nieuwe innovatiestrategieën op te kunnen starten.

Innovaties volgens het model Rogers/Ram

Je zal reeds ervaren hebben dat technologische en organisatorische innovatie een tweesnijdend zwaard is. Enerzijds worden nieuwe ontwikkelingen toegejuicht, maar anderzijds verstoren die bestaande organisatorische evenwichten. We zien eindeloze cycli van organisatorische veranderingen en het nastreven van technische oplossingen die goedkoper, efficiënter en productiever zijn. De zoektocht naar technologische vernieuwingen is onstuitbaar.

In deze sessie kijken we naar de natuur van innovaties en gaan daarvoor een typologie opstellen. Innovaties zijn niet louter productinnovaties, maar zijn ook methodes, procedés en zelfs het vinden van nieuwe markten. Via een case studie gaan we de innovatie inspanningen na van een bestaand bedrijf.

Lesgevers: Jelle Saldien, Steve Stevens en Isabelle Tennstedt
Data: 20, 21 en 24 oktober 2022
In deze module krijg je inzicht in de basisbegrippen van balanslezen, kostprijscalculatie, kostprijsmanagement, budgettering en investeringsanalyse. Geen enkele financiële voorkennis is vereist. Toch zal je na deze module perfect een balans kunnen lezen, kosten kunnen berekenen en een sluitend werkbaar budget kunnen afleveren. Aspecten van Activity Based Costing (ABC) worden aan de hand van real cases besproken.

Je krijgt inzicht in een master budget en het opzetten van een flexibel budget. Zo kan je de uiteindelijke resultaten behoorlijk en gefundeerd vergelijken met het originele plan en budget.

Ook de financiële analyse van de onderneming aan de hand van ratio’s komt aan bod. Aan de hand van een “financial game” worden ratio’s helder uiteengezet. Begrippen zoals liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en behoefte aan bedrijfskapitaal worden helder via cases aangebracht.

Last but not least komt investeringsanalyse aan bod. Hier wordt ingegaan op de methode van Netto Contante Waarde om investeringen te waarderen. Een basiskennis van MS-Excel is aangewezen.


Lesgever: Ludo Poelaert
Data: 24, 25 en 28 november 2022
Tijdens de voormiddag van deze lesdag worden de verschillende leesopdrachten besproken (artikels en handboeken). In de namiddag staan de tussentijdse presentaties voor de groepsopdrachten ingepland.

Lesgever: Filip Beunis, Jan Devos en Steve Stevens
Data: 15 december 2022
Nieuwe producten/diensten ontstaan in de onderneming vaak via interne projecten. Hoe beslis ik om deel te nemen aan zo'n project-team?

Hoe leid ik zo'n team? Welke zijn de 10 fundamentele aspecten van succesvol Project Management? Hoe bekom ik binnen de gekende "constraints" van scope/time/cost een kwaliteitsvol project? Hoe begrijp ik de Project Calculus? Welke fouten mag ik niet maken als project leader?

Gedurende deze module krijgt u inzicht in een leiderschapsmodel dat effectief is en dagelijks zijn vruchten afwerpt: situationeel leidinggeven. Na de theorie wordt gewerkt in rollenspelen en wordt een echte test afgenomen. Uniek aan deze lesdag is dat je naar huis gaat met een werkbare tool en dat je meteen de aangeleerde skills zal kunnen toepassen in jouw bedrijfsomgeving.

Als ingenieur moet je regelmatig teams leiden, maar zal je ook geregeld deel uitmaken van een team. Maar hoe kan je er nu voor zorgen dat dit team zo efficiënt mogelijk werkt en steeds de beste resultaten bereikt? Samen gaan we dieper in op de verschillende fases die een goed team doormaakt. We staan stil bij de acties die je zelf kan nemen, zowel als teamlid en als leider, om het team beter te laten samenwerken.

Ook wordt er stilgestaan bij alle aspecten van "Change Management". Aan de hand van het befaamde en tegelijk onmiddellijk toepasbare veranderingsproces van Kotter word je meegenomen in de 8 stappen van succesvol veranderen.

Lesgever: Ludo Poelaert
Data: 26, 27 en 30 januari 2023PraktischDe deelnameprijs bedraagt 5.600 euro.

Het lesmateriaal bestaat uit:
 • De hand-outs van de presentaties
 • Het handboek ‘Bedrijfskunde, de essentie’ van Ludo Poelaert
 • Het handboek ‘De nieuwe One Minute Manager’ van Ken Blanchard
 • Het handboek ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ van Spencer Johnson
 • Het handboek ‘Customers: the day after tomorrow’ van Steven Van Belleghem
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Bij annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de start van de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd.
Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.

Bij online cursussen geldt het moment waarop u toegang tot het lesmateriaal krijgt als start van de cursus.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.bePersoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving


Ik schrijf me in voor de cursus Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs.

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be • De lessen worden on campus gegeven van 8u30 tot 16u30, in 4 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en 2 koffiepauzes.
  Deze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Lesmateriaal

De presentaties worden zowel als hand-outs als digitaal aangeboden.

Daarnaast omvat het lesmateriaal ook:

 • Het handboek 'Bedrijfskunde, de essentie' van Ludo Poelaert
 • Het handboek 'De nieuwe One Minute Manager' van Ken Blanchard
 • Het handboek 'Wie heeft mijn kaas gepikt?' van Spencer Johnson
 • Het handboek 'Customers: the day after tomorrow' van Steven Van Belleghem

Programma

 • Module 1: People management
  22 en 23 september 2022
 • Module 2: Presentatie-, Strategisch- en Innovatiemanagement
  20, 21 en 24 oktober 2022
 • Module 3: Financieel beheer
  24, 25 en 28 november 2022
 • Module 4: Bespreking opdrachten
  15 december 2022
 • Module 5: Projectmanagement, leiderschap en change management
  26, 27 en 30 januari 2023
 • Projectverdediging
  9 februari 2023 (vanaf 16u)

Laptop

Er wordt gewerkt op eigen laptop of tablets voor de vele cases in MS-excel en Trello. Verder wordt gebruik gemaakt van de klassieke tools zoals MS-Word en MS-powerpoint.
MS-Project wordt gebruikt bij de project-management theorie.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.be
Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).U kunt de folder hier downloaden.