`

Black Belt in Lean

10 november 2023 – 19 april 2024

In de afgelopen jaren is LEAN uitgegroeid tot de meest succesvolle en effectieve aanpak om "continu verbeteren" in een organisatie binnen te brengen.

In zowat alle sectoren van de industrie, maar ook in gezondheidszorg, kantooromgeving en openbare diensten bewijzen excellente bedrijven dat de aanpak werkt. Dit verhoogt uiteraard de competitieve druk op de bedrijven die Lean nog niet hebben ontdekt.
Maar succes in Lean blijkt niet zomaar voor het grijpen te liggen. In tegenstelling tot de ogenschijnlijke eenvoud van de Lean technieken, vergt het overnemen van het Lean gedachtegoed heel wat inspanningen van een organisatie en doorzettingsvermogen van het management.


Deze opleiding geeft aan de deelnemers zowel de theoretische begrippen als de do's en don'ts uit de praktijk, en bereidt hen aldus voor op een drijvende rol binnen hun organisatie.


De Green Belt module is bedoeld voor personen die de introductie of uitbreiding van Lean in hun organisatie moeten leiden en begeleiden, en uiteraard ook zelf mee helpen uitvoeren. In deze module leert u WAT Lean betekent voor een organisatie, HOE Lean werkt op de operationele processen, volgens welk TRAJECT u Lean moet invoeren in de organisatie, en wat de VALKUILEN zijn die velen voor u al hebben ondervonden. Er wordt ingegaan op de meest courante Lean technieken die hierbij worden gebruikt, en deze worden ingeoefend door middel van simulaties en serious games. Deze module is een noodzakelijke inleiding tot de Black Belt module.


De tweede module is gericht naar de "change agents", de personen die in de organisatie de invoering van Lean moeten ondersteunen en bestendigen. Zij zijn de interne raadgevers voor de Green Belts. Zij krijgen in deze module meer inzicht in de gevorderde technieken van Lean en Operational Excellence.
Uiteraard is deze module een must voor iedere persoon die Lean ten gronde wil begrijpen om zo zijn collega's te kunnen helpen bij het implementeren!


Het certificaat Black Belt, uitgereikt door de Universiteit Gent, is internationaal erkend als een hoog niveau van kennis in deze materie.

Deze module kan enkel gevolgd worden samen met de voorafgaande Green Belt module of indien u reeds over een Green Belt certificaat beschikt.

De onderwerpen worden zo aangebracht dat ze meteen ook in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd. Bovendien zijn de inzichten uit jarenlang onderzoek van de UGent inzake implementatiemethodes verwerkt in de opleiding.
De opleiding richt zich tot bedrijfsmensen die in hun dagelijks werk mede instaan voor de duurzame verbetering van productiviteit, kwaliteit en klantgerichtheid, en dit ongeacht het type bedrijf: productie, logistiek, maar ook gezondheidszorg, administratie, overheid, ... kortom alle professionals die effectief het verschil willen maken inzake procesverbetering.

Het aantal deelnemers voor deze opleiding is beperkt tot 30 omwille van de interactiviteit en de hands-on simulaties.
Green Belt in Lean

Lessen van module 1 bijwonen (voor minstens 80%) + slagen in de uitwerking en in de schriftelijke rapportering van een implementatievoorbeeld in eigen bedrijf.

BLACK BELT

Het certificaat 'Black Belt' garandeert een kennisniveau dat de deelnemer in staat stelt om zelf doorheen zijn organisatie Lean te implementeren en te leiden en de teamleden te motiveren en te begeleiden. Indien hij zelf geen deel uitmaakt van het management, zal hij een belangrijke schakel zijn tussen de directie en de operationele organisatie binnen zijn bedrijf.

Black Belt in Lean

Lessen van beide modules bijwonen (voor minstens 80%) + slagen in het Green Belt project + slagen in een schriftelijk examen (31 mei 2024 , herkansing op 14 juni 2024) + slagen in de uitwerking en verdediging voor een jury van een in-house project van voldoende omvang (20 of 27 september 2024).
Wetenschappelijk Coördinator

Prof. em. dr. ir. Hendrik Van Landeghem, Vakgroep Industrial Systems Engineering and Product Design, Universiteit Gent.


Lesgevers

 • dr. ir. Karel Bauters, postdoctoraal onderzoeker, Vakgroep Industrial Systems Engineering and Product Design, Universiteit Gent
 • dhr. Hans Crampe, adjunct-algemeen directeur, AZ Oudenaarde
 • Sytske D’haeseleir, Lean coach, Logflow
 • ir. Anouk Floren, Lean coach
 • ir. Dries Grymonprez, CAPEX manager, ArcelorMittal Gent
 • lt. kol dr. Geert Letens, docent procesinnovatie, Koninklijke Militaire School
 • prof. dr. Veronique Limère, docent, Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer, Universiteit Gent
 • prof. em. dr. ir. Hendrik Van Landeghem, Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Industrial Systems Engineering and Product Design, Universiteit Gent

ModulesDeze module geeft een helder overzicht van de sleutelconcepten van de Lean methodiek, zodat het duidelijk wordt wat het invoeren van Lean betekent voor een organisatie. Green Belt houders kunnen Lean effectief (helpen) invoeren als lid van een team.
Talrijke voorbeelden en hands-on sessies zullen het praktische karakter van de opleiding illustreren.

Inleiding tot Lean en Continu verbeteren

 • Wat is Lean? Wat is de rol van Lean in het streven naar Operational Excellence?
 • Toyota Production System
 • Basisprincipes van Lean. Hoe wordt Lean ingevoerd? Wie speelt welke rol?

Fase 1: Activeer de werkvloer

 • problem solving tools (PDCA, KATA, pareto, visgraat, 5 why)
 • Process mapping technieken
 • KAIZEN
 • VA/NVA, types verspilling, hoe detecteren, hoe meten (KPI)
 • Gemba meetings, Verbeterkrant, opvolging van de verbeteractiviteiten
 • Basistechnieken: 5S, Visual management, standaard werk

Fase 2: creëer flow

 • Flow in materiaalstromen: TAKT, cyclustijd, buffers, balanceren, batching effecten
 • Capaciteit bepalen van een proces
 • Transfer batch, Gantt chart
 • Pull systemen, kanban werking, CONWIP

Omgaan met operatoren

 • Hoe werkt een team? Hoe win ik vertrouwen?
 • TWI trainingstechniek
 • Weerstand tegen verandering, groepsvorming

Buckingham game*

Introduceer Flow en Pull in een productieproces: interactieve oefening in een gesimuleerd productiesysteem

Lean in administratieve omgevingen

 • Welke technieken zijn bruikbaar in een administratieve omgeving?
 • Mapping technieken voor administratie (swim lane, Makigami)
 • Lean in office game: Hands-on simulatie van een administratief proces


Omvang: 36 lesuren
Lesgevers: Sytske D’haeseleir, Anouk Floren en Hendrik Van Landeghem
Data: 10, 17 en 24 november, 1, 8 of 15* en 22 december 2023
* Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de groep voor de oefening eventueel opgesplitst.
Geavanceerde Technieken in Lean

Het succes van Lean stoelt op een aantal slimme technieken en methodes, ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring. Ze omspannen domeinen zoals operationele organisatie, logistieke planning en kwaliteit. Hun eenvoud staat in schril contrast met de effectiviteit ervan. In deze module wordt de nodige achtergrondkennis aangereikt die u zullen toelaten om personen die actief zijn in Lean implementatie te ondersteunen. Deze kennis is aldus essentieel voor eenieder die een "change agent" rol wil spelen in zijn organisatie.

Deze module kan enkel gevolgd worden samen met de voorafgaande Green Belt module of indien u reeds over een Green Belt certificaat beschikt.

Value Stream Mapping

 • VSM als integratie tussen materiaalstroom en planningsfuncties
 • Current state mapping
 • Case studie CABLE Company
 • Future state mapping
 • Case studie BEDDING Company

Operations Management technieken

 • Werkplekinrichting met oefeningen
 • Multi Moment opname voor arbeidsanalyse met oefeningen

KPI's en dashboards voor procescontrole

 • Hoe kies je betekenisvolle en effectieve indicatoren?
 • Wat kan Internet of Things en I4.0 bijbrengen voor continu verbeteren?
 • Wat zijn de kenmerken van gebruiksvriendelijke dashboards?

Change management en leiderschap

 • Hoe bepaal ik het DNA van mijn organisatie? 6 batteries of change
 • Hoe zorg je ervoor dat de organisatie blijft verbeteren en niet terugvalt na enkele maanden?
 • Welke psychologische modellen helpen me om de collega's beter te motiveren?
 • Wat is de rol van het management in Lean projecten?

Capaciteit van processen

 • Capaciteitsbepaling van 1 werkstation
 • Batching effecten
 • Capaciteit van flow systemen
 • Effect van buffers

Lean Toolbox

 • SMED methode voor steltijdreductie, met hands-on simulatie
 • Total Productive Maintenance en OEE

Six Sigma

 • DMAIC stappenplan
 • Basis omtrent statische kenmerken van processen
 • Process capability
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Testen van hypotheses

Lean in andere omgevingen

 • Lean in project omgevingen: Lean in bouw, Lean in IT, Lean in kenniswerk, COLOR game
 • Lean in Health Care: Hoe worden de technieken toegepast in de zorgsector?

FLOW planningsmethoden

 • Variabiliteit in de FLOW (wachtlijnen)
 • Theory of constraints
 • Flow in Make To Order omgeving: QRM/POLCA
 • POLCA simulatie game

Projectbegeleiding + voorbereiding op examen (review sessie)


Omvang: 45 lesuren
Lesgevers: Karel Bauters, Hans Crampe, Sytske D’haeseleir, Dries Grymonprez, Geert Letens, Veronique Limère en Hendrik Van Landeghem
Data: 26 januari, 2, 9 en 23 februari, 1, 8 en 15 maart en 19 april 2024


PraktischDeze omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes. Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur.

Deelnemers die module 1 of de volledige opleiding volgen, ontvangen het handboek ‘The Lean Toolbox’ van John Bicheno en Matthias Holweg.

Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Module 1
Green Belt in Lean


€ 2.140

Module 2
Geavanceerde technieken in Lean*


€ 2.550

Modules 1 & 2
Black Belt in Lean


€ 4.220
* Module 2 kan enkel apart gevolgd worden indien men over een Green Belt certificaat beschikt.

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille. U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Gebruik deze authorisatie-ID bij het elektronisch aanvragen: DV.O103194

Opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding is erkend in het kader van VOV. Klik hier voor meer info.
Klik hier om alle voorwaarden te raadplegen.


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Nummerplaat (voor toegang tot de parking)
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijven

Ik schrijf me in voor de cursus Black Belt in Lean.
Module 1: Green Belt in Lean
Module 2: Geavanceerde technieken in Lean (Module 2 kan enkel apart gevolgd worden mits men beschikt over een Green Belt certificaat)
Module 1 & 2: Black Belt in Lean


Info

Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be • De meeste lessen worden gegeven van 13u30 tot 20u15, in 3 delen, gescheiden door 1 koffiepauze en 1 broodjesmaaltijd.
 • De les van 19 april 2024 wordt gegeven van 13u30 tot 16u45, in 2 delen, gescheiden door een koffiepauze.
 • Alle lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Handboeken

Deelnemers die module 1 of de volledige opleiding volgen, ontvangen het boek ‘The Lean Toolbox’ van John Bicheno en Matthias Holweg.

Volgende handboeken worden bijkomend aangeraden, maar zijn niet verplicht.
Deze handboeken zijn niet inbegrepen in de deelnameprijs:
 • De Fabriek van de Toekomst…. Nu!” (Uitgave UGent, 2012) waarin de implementatiemethode voor Lean uit het Europees ERIP onderzoeksproject (waaraan UGent meewerkte) wordt uiteengezet samen met sprekende voorbeelden uit Vlaamse KMO’s. Te bestellen via https://www.veltion.be/fabriek-toekomst-nu/.
 • Voor mensen uit de zorgsector is er als alternatief het boek “Black Belt - Lean in zorg en welzijn” (Hans Crampe & Luc De Muynck, 2017). Vrij te bestellen bij de boekhandel.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGain (UGent Academie voor Ingenieurs)
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
E-mail: ugain@UGent.be
Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).
U kunt de folder hier downloaden.