` `

Hedendaagse laagspanningsinstallaties
Ontwerp en exploitatie

20 februari 2024 – 26 maart 2024

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook de gewijzigde AREI regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven.

Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen. De cursist heeft na het volgen van de cursus een ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de daaraan gekoppelde power quality gerelateerde aspecten.In samenwerking met:
De opleiding is bedoeld voor iedereen die op regelmatige basis in aanraking komt met het dimensioneren van laagspanningsinstallaties of hierrond een diepgaande kennis wenst te verwerven zoals ingenieurs, studiebureaus, facility managers...

Kennis van elektriciteit op een bachelor-niveau is noodzakelijk.
U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijbehorende examen (24 april 2024 om 16u).Wetenschappelijke Coördinatie

 • Prof. dr. ir. Jan Desmet, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Brecht Caers, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Rémy Cleenwerck, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Colin Debruyne, Power Quality specialist ATS & Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Steve Dereyne, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Jan Desmet, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Jos Knockaert, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Georgios Roumeliotis, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Toon Vanhove, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Jurgen Van Ryckeghem, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent
 • Bart Verhelst, zaakvoerder KarybelIn de eerste drie dagen ligt de focus volledig bij het dimensioneren van laagspanningsinstallaties.

Na een korte inleiding omtrent het gebruik van de algemeen toegepaste elektrische grootheden wordt in klare taal de Belgische regelgeving 'het AREI' met betrekking tot het dimensioneren van kabels, beveiligingen, aarding... uitvoerig besproken. Het beveiligen van de installatie en zijn gebruikers staat in deze dagen centraal.

Als samenvatting worden twee praktische oefeningen voorzien waarbij de cursist in samenwerking met de lesgevers het dimensioneren van een installatie op zich neemt. Daarnaast wordt ook het concept reactief compenseren en het plaatsen/gebruiken van een UPS en noodaggregaten aangehaald.


20 februari 2024

 • Inleiding omtrent veel gebruikte elektrische grootheden.
 • Wetgeving en normering met het AREI en de Europese Norm als basiswerken.
 • Bespreking van de spelers in de huidige energiemarkt, opwekkingstechnieken en de algemene verdeling van elektriciteit.
 • Middenspanningscabines, het gebruik, ontwerp en regelgeving.
 • De vormgeving van een aardingsinstallatie, het gebruik van equipotentiaalverbindingen, aardverbindingen, meten van aardingsweerstand.
 • Uitvoerige bespreking van de netstelsel TT, TN, IT, IU, IM met bijhorende eisen, foutstromen en beveiligingstechnieken.
 • Beveiligen van personen, het gevaar van elektriciteit. Hoe gaan we beschermen tegen indirecte aanraking?

27 februari 2024

 • Kabels en hun thermische belasting onder overstroom en kortsluiting. Het berekenen van een doorsnede en type op basis van correctiefactoren en bedrijfsstroom.
 • Beveiligen van de installatie: zekeringen, automaten, differentieelinrichting, isolatiewachter. Dimensionering en coördinatie van beveiligingen.
 • Kortsluitstromen: enkel-, twee- en driefasige kortsluitingen. Berekening van de minimale en maximale kortsluitstromen volgens het CENELEC en het AREI.
 • In een praktische oefening worden de voorgaande begrippen en dimensioneringstechnieken toegepast.

5 maart 2024

 • Bespreking van actieve en passieve reactiefcompensatie voor lineaire verbruikers.
 • Het gebruik en de definitie van UPS-systemen en noodstroomaggregaten in een laagspanningsinstallatie.
 • In de tweede praktische oefening wordt een demonstratie gegeven omtrent een softwaretool voor het dimensioneren van verlichting bij elektrische installaties.

Deze drie dagen worden volledig gewijd aan het zoeken naar de oorsprong van harmonische vervuiling en zijn impact op de elektrische installatie.

Hierbij wordt eerst en vooral stilgestaan bij het ophelderen van de power quality gerelateerde begrippen en de bijhorende normering. Na het definiëren van niet-lineaire verbruikers en hun impact op ons net wordt ook besproken hoe een dergelijke verbruiker bemeten kan worden. Een verkeerdelijk gebruik van meettechniek kan namelijk een foutieve interpretatie teweeg brengen.

Tijdens de tweede lesdag worden oplossingen gezocht naar het filteren van de harmonische vervuiling op actieve en passieve wijze. We gaan ook dieper in op de impact van de snellere vermogen elektronische schakelcomponenten op de voortplanting van de PWM-signalen in energiekabels en het ontstaan van reflecties. Naast de impact van de motor en de kabelimpedantie op het reflectiemechanisme bespreken we ook de correctieve en predicatieve maatregelen om overspanningen tegen te gaan. Gedurende de labo/demonstratie sessie zie je de impact van de kabellengte op de motoroverspanningen. Er is ook een demo van enkele correctieve oplossingen en het effect hiervan op de overspanning aan de klemmen van de motor.

Een inleiding tot EMC maakt deze lesdagen compleet. We bespreken de beveiliging tegen transiënte overspanningen, die vele malen hoger is dan de nominale spanning. Wanneer er een overspanning optreedt, kan een toestel vaak onherstelbaar beschadigd worden. Het plaatsen van een overspanningsbeveiliging of bliksembeveiliging zorgt ervoor dat er een gecontroleerde doorslag gebeurt in de beveiliging en niet op de zwakste plaats in de installatie of een aangesloten toestel. De oorzaak van de meeste overspanningen zijn schakelhandelingen en blikseminslag. We bekijken zowel de directe als indirecte inslagen met bijzondere nadruk op de inkoppelmechanismen en de beveiliging.

De labo’s worden uitgevoerd als experimentele opstellingen die gebruikt worden om het onderzoek en de theoretische modellen te valideren en demonstreren. Aan de hand van interactieve manipulaties door wetenschappelijke onderzoekers worden verschillende cases in werkelijkheid aangetoond. Hands-on labosessies zijn hierdoor om elektrotechnische en veiligheidsredenen niet mogelijk.


12 maart 2024

 • Inleiding tot power quality gerelateerde begrippen en de huidige regelgeving.
 • Impact van niet-lineair verbruik op het net: definitie en de impact van vervorming op het net en op andere gebruikers, met inbegrip van nulgeleiderstromen en harmonische spanningsval.
 • Meten van harmonisch vervormde verbruikers: verschillende meettechnieken en het effect op de gemeten resultaten.

19 maart 2024

 • Actieve en passieve filtering: bespreking verschillende soorten filtertechnieken met toelichting van het economisch gedeelte en hun effect op de vervuiling.
 • Spanningsdips, onbalans, transiënten, achtergrondvervuiling... Allerhande spanningsvervormingen en hun impact op de installatie en zijn gebruikers.
 • Demonstratie: nulgeleiderstromen, vermogensmeting en meten van niet-lineair verbruik

26 maart 2024

 • Een stevige inleiding tot EMC met demo
 • EMC en bliksem
 • Overspanningen aan motorzijde: hoe ontstaan ze en wat zijn de mogelijke oplossingen?
 • Demonstraties van overspanningen aan motorzijde en High Frequency Power QualityPraktischDeelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Alle deelnameprijzen omvatten het handboek 'Laagspanningsinstallaties: technologie en ontwerp'.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Module 1
Het dimensioneren van laagspanningsinstallaties


€ 1.275

Module 2
Power Quality in laagspanningsinstallaties


€ 1.275

 
Volledige opleiding


€ 2.145Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding is erkend in het kader van VOV. Klik hier voor meer info.
Klik hier om alle voorwaarden te raadplegen.Persoonlijke gegevens

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Nummerplaat (voor toegang tot de parking)
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de cursus Hedendaagse laagspanningsinstallaties, Ontwerp en exploitatie.

Module 1
Module 2

Volledige opleidingInfo


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beTijdstip en locatie

 • De lessen worden gegeven van 13u30 tot 21u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd).
 • Ze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde, behalve de lessen van 19 en 26 maart. Deze vinden plaats aan UGent Campus Kortrijk, Gebouw A, Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk (lokaal A.0.504 en labo’s Lemcko).
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).
U kunt de folder hier downloaden.