`

Getuigschrift

Door deel te nemen aan één van onze opleidingen kan men het Getuigschrift van Postacademische Opleiding aan de Universiteit Gent verwerven.

Dit officieel erkend certificaat wordt toegekend op basis van de aanwezigheid tijdens de sessies en het succesvol afleggen van een examen.

Getuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deelnemers die een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet laten vervangen, anderen wel.