`

Energietechniek in gebouwen

26 februari 2024 – 13 mei 2024

In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt.

Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van efficiënte energieopwekking, het gebruik van hernieuwbare energie...

De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Deze opleiding geeft de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken in de bouw die geconfronteerd worden met energieprestaties van gebouwen: architecten- en adviesbureaus, systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REG verantwoordelijken ...

Het niveau van voorkennis is dat van een architect, industrieel of burgerlijk ingenieur met basiskennis in één van de deeldomeinen (architectuur/bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek), die zich technisch wil vervolmaken in het brede domein dat verband houdt met energieprestaties van gebouwen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.
U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het schriftelijk examen (24 juni 2024 om 14u).
Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. dr. ir-arch. Marijke Steeman, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Jeroen Beeckman, Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, Universiteit Gent
 • Hilde Breesch, Technologiecluster Bouw, Technologiecampussen Gent en Aalst, KU Leuven
 • Wim Boydens, Boydens engineering part of Sweco
 • Friedl Decock, Daidalos Peutz
 • Marc Delghust, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Michel De Paepe, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering , Universiteit Gent
 • Peter D’Herdt, Afdeling Intelligente Installaties en Duurzame Oplossingen, Buildwise
 • Jelle Langmans, Physibel
 • Jelle Laverge, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Catherine Lootens, Onderzoeksgroep Laboratorium voor Lichttechnologie, KU Leuven
 • Staf Roels, Afdeling Bouwfysica, KU Leuven
 • Piet Standaert, Physibel
 • Marijke Steeman, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Nathan Van Den Bossche, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Ivan Verhaert, Afdeling Elektromechanica, Universiteit Antwerpen
 • Matthias Zuliani, Wattson


ProgrammaVoor het succesvol volgen van de cursus is kennis van de basisbegrippen van bouwfysica en thermodynamica noodzakelijk. Deze module reikt de nodige basisinformatie aan.
Ze is bedoeld voor diegenen die minder vertrouwd zijn met de begrippen die later in de cursus worden uitgediept, of voor wie zijn basiskennis wil opfrissen.

 • Warmteoverdracht en dynamisch thermisch gedrag
 • Warmtebalans en energievraag van gebouwen
 • Indicatoren voor energieverbruik van gebouwen
 • Thermodynamica

Lesgevers: M. Delghust, M. De Paepe, J. Langmans, M. Steeman en P. Standaert
Data: 26 februari en 4 maart 2024
Om tot een goede energieprestatie te komen is een performante gebouwschil essentieel. In deze module wordt aandacht besteed aan de bouwkundige maatregelen die de energievraag van het gebouw bepalen. Dit kan bereikt worden door architecturale en bouwkundige technieken zoals de thermische isolatie van bouwconstructies, de thermische en spectrale eigenschappen van beglazingen, het gebruik van performante zonweringen, de luchtdichtheid van het gebouw, ...

Daarnaast worden ook de werking van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen besproken met hun verschillende componenten die een belangrijke rol spelen in de realisatie van een goede binnenluchtkwaliteit.

Warmte- en vochttransport

 • Meerdimensionaal warmtetransport
 • Vochttransport
 • Luchtdicht bouwen

Gebouwschil en binnenklimaat

 • Binnenluchtkwaliteit
 • Ventilatieve koeling
 • Prestatieanalyse gebouwschil
 • Gevels
 • Ventilatie: principes, werking, systemen en dimensionering
 • Beglazingen
 • Daglichtontwerpen

Lesgevers: H. Breesch, F. Decock, M. Delghust, A. Janssens, J. Laverge, S. Roels en N. Van Den Bossche
Data: 11, 18 en 25 maart 2024
Om een energiezuinig gebouw met een comfortabel binnenklimaat te creëren kunnen verschillende installatietechnieken toegepast worden. De keuze en het ontwerp van de installaties is mede bepalend voor het efficiënt gebruik van elektrische energie en brandstoffen in gebouwen.

In deze module komen de verschillende systemen en technologieën aan bod die ingezet kunnen worden voor ruimteverwarming en koeling, de aanmaak van sanitair warm water en de interactie tussen systemen onderling. Hierbij ligt de focus op energie-efficiëntie, het is niet de bedoeling om de dimensionering van installaties in detail te behandelen.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan kunstmatige verlichting. Het elektriciteitsverbruik hiervan maakt een belangrijk deel uit van het energieverbruik van gebouwen, zeker in de tertiaire sector.

 • Verlichting
 • Fotovoltaïsche energie
 • Thermisch comfort
 • Elektrische systemen en warmteproductie
 • Warmtepompen en koelmachines
 • Afgiftesystemen met water
 • Sanitair warm water en zonthermische systemen
 • Luchtbehandeling en luchtdistributie

Lesgevers: J. Beeckman, W. Boydens, J. Laverge, C. Lootens, M. De Paepe en I. Verhaert
Data: 15, 22 en 29 april 2024
Het ontwerpen en realiseren van een energetisch performant gebouw gebeurt via een proces van optimalisatie binnen de randvoorwaarden die aan het ontwerp worden opgelegd.

Deze module gaat in eerste instantie in op innovatieve bouwconcepten die een geïntegreerde oplossing bieden en hun integratie in het gebouw. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de prestatie-evaluatie van concepten door gebouwsimulatie en monitoring. Tenslotte wordt ook de stap gemaakt naar een geïntegreerde aanpak waarbij rekening gehouden wordt met de ingebedde energie en met circulaire aspecten.

 • Lage-energie bouwconcepten
 • Smart building
 • Milieu-impact van gebouwen en circulair bouwen
 • Berekend versus werkelijk energieverbruik
 • Dynamische gebouwsimulaties
 • Energiezorg
 • Toekomstvisie EPB

Lesgevers: W. Boydens, F. Decock, M. Delghust, P. D'Herdt, M. Steeman en M. Zuliani
Data: 6 en 13 mei 2024PraktischDe deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.

Module 1
Basisbegrippen


€ 680

Module 2
Bouwfysica en ventilatie


€ 1.020

Module 3
Technische installaties


€ 1.020

Module 4
Geavanceerde concepten en methoden


€ 680

Volledige opleiding


€ 3.060

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Verhoogde steun voor "energietransitie"

Je kan als kmo voor opleiding of advies binnen het thema ‘duurzaamheid - energie-efficiëntie’ vanaf 1 april 2023 een hoger steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun, middelgrote ondernemingen 35%.

Opleidingsverlof (VOV)

De opleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
Klik hier voor meer info: https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/energietechniek-in-gebouwen.

Hier kan je alle voorwaarden raadplegen: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/wie-heeft-recht-op-vlaams-opleidingsverlof.Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Nummerplaat (voor toegang tot de parking)
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Energietechniek in gebouwen:

Module 1: Basisbegrippen
Module 2: Bouwfysica en ventilatie
Module 3: Technische installaties
Module 4: Geavanceerde concepten en methoden

Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beDe lessen worden gegeven van 14u tot 21u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd).

Ze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, UGAIN leszaal, Technologiepark 60 ('Labo Magnel') , 9052 Zwijnaarde.
Er is geen les op 1 en 8 april 2024.
Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.be
Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt de folder hier downloaden.