`

Circulair bouwen: van materialen tot bouwproject


Cover ©Stephan Kampelmann

11 oktober 2022 – 9 maart 2023

Circulaire economie wil de materialenkringloop sluiten en weggaan van een lineaire economie waarin materialen aan het eind van hun levensduur als afval bestempeld worden. Deze transitie is ook voor de bouwsector een essentiële en hoogdringende stap die hoog op zowel de Europese als Vlaamse beleidsagenda staat. De bouwsector geldt immers als één van de grootste materiaal- en energieverbruikers, en vormt een belangrijke bron van broeikasemissies. 50% van alle ontgonnen natuurlijke hulpbronnen vindt zijn weg naar deze sector. Tegelijk wordt hier 33% van de gehele afvalproductie gegenereerd.

Circulair bouwen is evenwel een ruim begrip dat verschillende aspecten omhelst en zich op verschillende schalen situeert: van de materiaalkeuzes tot de schaal van het bouwproject. Deze opleiding gaat in op elk van deze thema’s. Zowel veranderingsgericht ontwerpen, materiaal(her)gebruik, omgaan met energie en water, juridische aspecten als circulaire businessmodellen komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor methoden om milieu-impact en circulaire kwaliteiten te evalueren.

De opleiding biedt voor elk van deze thema’s een grondige basis, en geeft inzichten en concrete voorbeelden. Handvaten worden aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan binnen de bouwpraktijk. Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers een goed overzicht van de huidige stand van zaken omtrent circulair bouwen.
Deze opleiding richt zich tot alle partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten:

 • Architecten- en ingenieursbureaus betrokken bij de studie en het ontwerp van bouwprojecten.
 • Fabrikanten en verdelers van bouwmaterialen en producten.
 • Aannemingsfirma’s en andere bedrijven met interesse in circulair bouwen en circulaire bouwmaterialen.
 • Bouwpromotoren en beheerders van bouwkundig patrimonium, privaat of publiek.
 • Adviesbureaus of onderzoekscentra, gespecialiseerd in het ondersteunen van bouwactoren die inzetten op circulair bouwen.
 • Beleidsmakers en overheidsdiensten, waaronder in federale en regionale overheden waar circulair bouwen wordt opgenomen in het kader van ‘sustainable development goals’ van de EU en de Verenigde Naties.
 • Technische raadgevers van controleorganismen en verzekeringsmaatschappijen.

Het niveau van voorkennis is dat van een architect, industrieel of burgerlijk ingenieur, of met gelijkwaardige ervaring, die zich wil verdiepen in circulair bouwen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijbehorende examen (schriftelijk).Wetenschappelijk Coördinatie

 • Prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • Prof. Marijke Steeman, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Prof. Arnold Janssens, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Mevr. Hannelore Goens, Toegepaste Architectuur, Howest
 • Mevr. Mieke Vandenbroucke, CERAA

Lesgevers

 • Mevr. Hilde Carens, Colruyt Group
 • Mevr. Wendy Boswell, CERAA
 • Prof. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • Prof. Bart De Gusseme, Vakgroep Biotechnologie, Universiteit Gent
 • Dhr. Wim Debacker, VITO
 • Dr. Laurens Delva, Centexbel – VKC
 • Dhr. Lieven Demolder, Clean Energy Innovative Projects
 • Prof. Lionel Devlieger, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Mevr. Isabelle Dossche, Be Factory
 • Dhr. Didier Droogné, Besix
 • Mevr. Laurie Dufourni, Belgische Baksteenfederatie
 • Prof. Waldo Galle, Architectural Engineering, VUB
 • Mevr. Hannelore Goens, Toegepaste Architectuur, Howest
 • Mevr. Yara Helsen, VIBE
 • Dhr. Wim Huntjens, Provincie West-Vlaanderen en Bas Bouwen
 • Prof. Arnold Janssens, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Mevr. Veerle Labeeuw, Vlaanderen Circulair
 • Prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • Dhr. Koen Michielsen, Infosteel
 • Mevr. Eva Neefs, Stad Mechelen
 • Dhr. Tim Ost, VK architects+engineers
 • Prof. Marijke Steeman, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Mevr. Ann Thys, Boydens
 • Prof. Karel Van Acker, Departement Materiaalkunde, KU Leuven
 • Prof. Jan Van den Bulcke, Vakgroep Omgeving, Universiteit Gent
 • Dhr. Philip Van den Heede, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • Mevr. Mieke Vandenbroucke, CERAA
 • Mevr. Aline Vergauwen, WTCB
 • Dhr. Jonas Voorter, Faculteit Rechten, UHasselt
 • Mevr. Gwen Verlinden, TEKEN architectuur bv
 • Mevr. Christel Van Loock, Belgische Baksteenfederatie
 • Dhr. Jeroen Vrijders, WTCB
 • Dhr. Pieter Walraet, KPW Architecten

Modules


De transitie naar een circulaire economie staat hoog op de agenda van de verschillende beleidsniveaus. Deze eerste module schetst de context en het belang van circulair bouwen, en toont welke stappen er nodig zijn om deze transitie vorm te geven.

Het tweede deel van de module focust op circulair en veranderingsgericht ontwerpen. Het ontwerp is de eerste stap van een bouwproject. In die fase zijn de vrijheidsgraden vaak nog het grootst waardoor het bij uitstek hét moment is om circulaire ambities vast te leggen.

Lesgevers: Wim Debacker, Hannelore Goens, Veerle Labeeuw, Stijn Matthys, Pieter Walraet
Data: 11 en 18 oktober 2022Eén van de uitgangspunten van circulair bouwen is het streven naar het zo lang mogelijk in omloop houden van materialen, zodat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn en zo min mogelijk afval wordt gecreëerd.

In deze module ligt de nadruk op verschillende strategieën die kunnen bijdragen aan dit maximaal waardebehoud: van het hergebruiken van bouwmaterialen uit bestaande gebouwen en levensduurverlenging van bestaande materialen, tot het anticiperen op toekomstig hergebruik in nieuwe projecten door in te zetten op materiaalpaspoorten of demontabele bouwproducten.

Lesgevers: Robby Caspeele, Lionel Devlieger, Yara Helsen, Tim Ost, Mieke Vandenbroucke, Jeroen Vrijders
Datum: 25 oktober, 8 en 15 november 2022Als het gaat over circulair bouwen kan de impact van materiaalkeuze, hand in hand met een doordacht ontwerp, niet ontbreken. In deze module wordt dan ook stilgestaan bij uiteenlopende bouwmaterialen die vandaag gebruikt worden. Mogelijkheden en opportuniteiten om meer circulair met bouwmaterialen om te gaan, komen aan bod.

De module start met een globale blik, met een aantal materiaaloverschrijdende beschouwingen, om vervolgens dieper in te gaan op beton, metselwerk, hout, metalen, biomassa gebaseerde materialen en plastics.

Lesgevers: Laurens Delva, Laurie Dufourni, Wim Huntjens, Stijn Matthys, Koen Michielsen, Jan Van den Bulcke, Karel Van Acker, Christel Van Loock
Data: 22 en 29 november en 6 december 2022Het grootste energie- en watergebruik in de bouwsector vindt plaats tijdens de jarenlange gebruiksfase, in functie van een goed comfort.

Deze module wil daarom in eerste plaats inzicht bieden in de principes, concepten, criteria en wettelijke eisen voor een duurzaam energie- en watergebruik tijdens de operationele fase van een gebouw. De lesgevers besteden hierbij zowel aandacht aan de reductie van de vraag als aan de toepassing van duurzame bronnen, o.a. geïllustreerd aan de hand van concepten van bijna-energieneutrale en koolstofneutrale gebouwen. Verder komen ook circulaire modellen voor technische installaties (HVAC) aan bod.

Lesgevers: Bart De Gusseme, Arnold Janssens, Ann Thys
Data: 13 en 20 december 2022Duurzaam en circulair bouwen omvat vele aspecten en laat zich daardoor maar moeilijk ‘meten.’ Toch is het belangrijk om in een bouwproject meerdere keuzes of oplossingen met elkaar te kunnen vergelijken.

In deze module komen kwalitatieve en kwantitatieve methodieken aan bod die toelaten om een beoordeling te maken van aspecten zoals duurzaamheid, circulaire kwaliteiten en de milieubeoordeling van bouwelementen en gebouwen.

Deelnemers verwerven de nodige achtergrond bij elk van de methodes en gaan ook zelf aan de slag met de LCA-tool TOTEM.

Lesgevers: Yara Helsen, Marijke Steeman, Philip Van den Heede, Aline Vergauwen
Data: 17, 24 en 31 januari 2023De docenten van deze laatste theoretische module beschrijven de omkadering die er vandaag is en hoe circulair bouwen verankerd en opgeschaald kan worden in deze maatschappij. De rol van overheden en aanbesteders in deze transitie wordt verduidelijkt door onder meer het opnemen van specifieke clausules in bestekteksten.

Men krijgt inzicht in het regelgevend kader met zijn mogelijke juridische hindernissen en opportuniteiten en in het nemen van financiële beslissingen die ook op lange termijn impact hebben. Daarnaast komen ook circulaire businessmodellen aan bod die verzekeren dat een product en een gebouw een tweede leven krijgen.

Lesgevers: Wendy Boswell, Waldo Galle, Eva Neefs en Jonas Voorter
Data: 7 en 14 februari 2023De laatste module is gericht op de praktijk, waarbij een aantal interessante cases besproken worden. Aan bod komen circulair bouwen dossiers van verschillende aard, zowel van gebouwen als andere constructies.

Per case wordt ingegaan op de aanleiding, de gekozen circulair bouwen oplossingen en de ervaringen om dit in de praktijk te brengen. De beide lesavonden gaan door op locatie, zodat ook een bezoek kan gebracht worden.

Lesgevers: Marijke Aerts, Hilde Carens, Isabelle Dossche, Didier Droogné, Lieven Demolder, Gwen Verlinden
Data: 2 en 9 maart 2023


PraktischDeze omvat lesgeld, hand-outs, syllabus, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.

Module 1
Circulair bouwen van bij het ontwerp


€ 330

Module 2
Urban mining, hergebruik, levensduur


€ 495

Module 3
Circulaire bouwmaterialen en hun toepassing


€ 495

Module 4
Energie, water, HVAC


€ 330

Module 5
Milieuindicatoren en LCA


€ 495

Module 6
Omkadering en opschaling van circulair bouwen


€ 330

Modules 7
Cases


€ 330


Volledige opleiding


€ 2.525Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

Vlaams Opleidingsverlof

In aanvraag.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijven


Ik schrijf me in voor de cursus 'Circulair bouwen'.

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7

Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beDe lessen van modules 1 t.e.m. 6 worden on campus gegeven van 17u tot 20u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd. Deze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

De lessen van module 7 vinden plaats van 12u tot 17u en zullen bij een bedrijf georganiseerd worden. Meer details worden later meegedeeld.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).U kunt de folder hier downloaden.