`

Big data hands-on

25 oktober 2021 - 20 december 2021

De huidige IT biedt ons vandaag almaar meer informatie, wat gepaard gaat met nieuwe uitdagingen voor gegevensbeheer, -verwerking en -analyse. Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on sessies rond het omgaan met Big Data waarmee u zelf aan de slag kan. Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good practices. Dit levert u essentiële praktische know-how op die u kan gebruiken voor uw Big Data projecten.

Deze opleiding vraagt programmeerervaring en een goede vertrouwdheid met informatica en bouwt verder op de basisopleiding 'Big Data' (deze opleiding gevolgd hebben is een meerwaarde, maar geen vereiste).

Door het aantal deelnemers te beperken, beogen we een goede individuele begeleiding.


De lessen zijn bedoeld voor iedereen die een goede professionele vertrouwdheid met informatica heeft en die graag praktisch, via hands-on oefeningen, aan de slag wil met Big Data. Deelnemers hebben een hogere opleiding in de informatica gevolgd of hebben een gelijkwaardige ervaring opgebouwd.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 28.

Vereiste vaardigheden

Deelnemers hebben programmeerervaring met Python of een aanverwante programmeertaal. Er wordt gewerkt met eigen laptop. Deze moet krachtig genoeg zijn (minimum 8GB Ram) en deelnemers moeten administratierechten hebben voor het installeren van de nodige programma's.

Het MapReduce-programmeermodel

- Basiskennis van Linux commando's voor bestandsmanipulatie (cd / mv / rm / mkdir / rmdir / ls / cat / grep / head / tail / wc / etc).

De Kappa-architectuur

- Basiskennis van programmeren in Python is ten zeerste aangeraden. In principe zal het programmeerwerk zeer beperkt zijn (aanpassen scripts, lopen scripts, etc.).
- Kennis van een programmeertaal of een scripttaal, zoals bijvoorbeeld Java, Scala, Python of Javascript, is vereist.Na deelname ontvangt u een aanwezigheidsattest.


Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. dr. Guy De Tré, Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Toon Boeckling, Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, Universiteit Gent
 • Sander Borny, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent
 • Cedric De Boom, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent
 • Dries Decap, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent
 • Thomas Demeester, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent
 • Jan Fostier, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent
 • Joachim Peeters, Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, Universiteit Gent
 • Merlijn Sebrechts, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent
 • Lucas Sterckx, LynxCare
 • Yoram Timmerman, Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, Universiteit Gent
 • Bruno Volckaert, Vakgroep Informatietechnologie, Universiteit Gent


Modules


Introductie tot NLP met Python

Tijdens deze lesavond maken we kennis met het domein van Natural Language Processing (NLP) en brengen we de basisconcepten en basisblokken aan die onontbeerlijk zijn in datatoepassingen die tekstuele gegevens verwerken. We zullen de hele keten doorlopen, vertrekkende van het inlezen van datasets, het opschonen van de ingelezen data, tot het berekenen van features en het implementeren van een eenvoudige AI-toepassing. Hiervoor maken we gebruik van de programmeertaal Python.

Let op! Basisvaardigheden in programmeren in Python - lijsten, woordenboeken, klassen en objecten, ... - worden hier niet expliciet aangeleerd. Deze moet u reeds onder de knie hebben.

Lesgevers: Cedric De Boom, Thomas Demeester en Lucas Sterckx
Datum: 25 oktober 2021

NoSQL (Volume, Velocity)

Tijdens deze lesavond leert u hoe u grote datavolumes en snelle data-invoerstromen kunt beheren met NoSQL databanken. We leren u 'high velocity streams' weg te schrijven naar verschillende 'data stores' en confronteren u met de verschillen tussen NoSQL databanksystemen, relationele databanksystemen en systemen voor het beheer van tijdseries. Verder besteden we aandacht aan de manier waarop databanksystemen omgaan met het gelijktijdige, 'high load' operaties. Tenslotte laten we u ervaren welke impact verschillende parameterinstellingen en benaderingen hebben op het wegschrijven van data in een NoSQL databank.

Lesgevers: Toon Boeckling, Joachim Peeters en Yoram Timmerman
Datum: 8 november 2021

Datakwaliteit en data-integratie (Variety, Veracity)

De bedoeling van deze lesavond is om in de praktijk te leren omgaan met de twee andere hoofdkarakteristieken van Big Data, nl. kwaliteit en variëteit. We leggen hierbij de focus op technieken om de kwaliteit van data te meten. Er wordt onder andere gekeken naar volledigheid, courantheid en consistentie tussen metingen. Er wordt ook getoond hoe een kostenmodel kan gebruikt worden om kwaliteitsniveaus tastbaar te maken.

Lesgevers: Toon Boeckling, Joachim Peeters en Yoram Timmerman
Datum: 15 november 2021

Document classificatie

Op deze lesavond wordt er een praktisch overzicht gegeven van technieken om tekst-gebaseerde data voor te bereiden voor het trainen en evalueren van machine learning toepassingen. Daarnaast worden een aantal basisconcepten rond machine learning aangebracht, die ook voor de vervolgsessies belangrijk blijven. Er wordt gewerkt rond een toepassing die bestaat uit het automatisch classificeren van volledige documenten in specifieke categorieën via klassieke machine learning technieken.

Lesgevers: Cedric De Boom, Thomas Demeester en Lucas Sterckx
Datum: 22 november 2021


Het MapReduce-programmeermodel

In deze les leert u werken met gedistribueerde gegevensopslag en -verwerking. Eerst besteden we aandacht aan het gebruik van het Hadoop Distributed File System (HDFS). Daarbij leert u de basiscommando's en illustreren we hoe u data nodes en name nodes kunt inspecteren en hoe u bestanden kunt opsplitsen in partities voor gedistribueerde dataopslag. Vervolgens brengen we u, aan de hand van MapReduce streaming, basiskennis bij over Hadoop MapReduce. We starten met enkele eenvoudige voorbeelden zoals word counting en gaan dan verder met iets moeilijkere oefeningen waarbij 2 MapReduce jobs noodzakelijk zijn. Tijdens de oefeningen leert u tevens hoe u MapReduce streaming applicaties kan debuggen en hoe u de 'partitioner', 'combiner' en 'sort' modules in Hadoop Streaming kan gebruiken. Ter illustratie voeren we een performantietest uit op de UGent HPC. Tenslotte leert u werken met Spark. We bestuderen de basisfunctionaliteit van Spark aan de hand van PySpark Shell / Notebooks, we leren werken met de Resilient Distributed Dataset (RDD) en leren omgaan met acties en transformaties, Stand-alone batch processing en interactive, schaalbare dataexploratie via Notebooks.

Vaardigheden: Basiskennis van Linux commando's voor bestandsmanipulatie (cd / mv / rm / mkdir / rmdir / ls / cat / grep / head / tail / wc / etc). Basiskennis van programmeren in Python vereist. In principe zal het programmeerwerk zeer beperkt zijn (aanpassen scripts, lopen scripts, etc.).

Lesgevers: Dries Decap en Jan Fostier
Data: 29 november en 6 december 2021

De Kappa-architectuur

Tijdens deze lesavond kunt u proeven van enkele technologieën die gebruikt kunnen worden in een Kappa-architectuur. Deze architectuur is een courant gebruikte architectuur voor gedistribueerde gegevensverwerking en bestaat uit een samenstelling van de volgende technologieën:
 • Kafka: een gedistribueerd message systeem
 • Spark: een schaalbaar platform voor het analyseren van Big Data, dat zowel geschikt is voor stream als batch-analyses
 • HDFS: een gedistribueerd en shared file systeem
 • ArangoDB: een nieuwe populaire multimodale data store
Tijdens deze hands-on leren we u hoe u rechtstreeks op Kafka datastromen kunt invoeren en hoe u deze kunt analyseren. We leren u ook hoe u een eenvoudige data clean-up kunt doen met Spark en de resultaten hiervan kunt opslaan in HDFS. Vervolgens voeren we batch-analyses uit op de data in HDFS en sturen we de resultaten naar ArrangoDB. Tenslotte leren we u hoe uw bevindingen kunt presenteren via Notebooks.

Vaardigheden: Kennis van een programmeertaal of een scripttaal, zoals bijvoorbeeld Java, Scala, Python of Javascript, is vereist. Tijdens de sessie wordt Python als scripttaal gebruikt, maar alle nodige Big Data en Python specifieke concepten worden zeker tijdens de sessie behandeld, waardoor het voldoende is om te kunnen programmeren, los van taal en omgeving.

Lesgevers: Sander Borny, Merlijn Sebrechts en Bruno Volckaert
Datum: 13 december 2021

Deep learning

Het doel van deze lesavond is een praktische kennismaking met deep learning, opnieuw via een toepassing met tekst-gebaseerde data maar deze keer op zinsniveau. We maken oefeningen in Python. Na een korte inleiding in courante deep learning pakketten via python worden gradueel complexere modellen aangebracht. De reeds aangebrachte basisconcepten in machine learning worden uitgebreid met een aantal frequent gebruikte bouwstenen van diepe neurale netwerken. Daarnaast leren we u hoe training via gradient-gebaseerde optimalisatietechnieken werkt. De nadruk zal liggen op de praktische aspecten, eerder dan op de achterliggende wiskunde.

Lesgevers: Cedric De Boom, Thomas Demeester en Lucas Sterckx
Datum: 20 december 2021Praktisch


De deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Volledige opleiding

€ 1.600

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.


KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.bePersoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de cursus Big Data hands-on:
Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.


Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be

 • De lessen worden gegeven van 18u tot 21u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.
 • De lessen vinden plaats op een maandagavond.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.
 • Laptop

  Er wordt gewerkt met eigen laptop. Deze moet krachtig genoeg zijn (minimum 8GB Ram) en deelnemers moeten administratierechten hebben voor het installeren van de nodige programma's. Zo moet uw laptop een recente Linux distributie en root access (voor Docker installatie) hebben.
  Men krijgt de nodige instructies op voorhand zodat men alles op voorhand thuis kan installeren en testen.

  Bijkomende inlichtingen

  Universiteit Gent
  UGent Academie voor Ingenieurs
  Secretariaat
  Els Van Lierde
  Technologiepark 60
  9052 Zwijnaarde
  Tel.: +32 9 264 55 82
  ugain@UGent.be

  Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

  Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course'.
  Meer info vindt u op de website van de doctoral schools.


  U kunt de folder hier downloaden.