` `

Hernieuwbare energie en stuurbare assets

18 mei 2022 – 15 juni 2022

De opkomst van decentrale energiebronnen hertekende de afgelopen decennia het energielandschap.

Het variabel en flexibel verbruik van elektriciteit uit zon en wind zal in de toekomst moeten resulteren in een verhoogd elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen. De zoektocht om on site een goede balans te bekomen tussen belastingen, decentrale bronnen en energiebuffers is van essentieel belang voor een optimale energiehuishouding in zowel de private als de industriële sector.

Het afschaffen van de klassieke dag/nacht tarifering brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Dit zal zich uiten via actieve sturingen van verbruik wegens een op aansluitvermogen gebaseerde tariefdrager – het capaciteitstarief. Hernieuwbare energie koppelen met opslag en dit op zijn beurt relateren aan een flexibele sturing (o.a. elektrische voertuigen en warmtepompen), betekent een nieuwe uitdaging voor het net van de toekomst.

In deze cursus zullen we verschillende uitdagende en toekomstige technieken analyseren om vooropgestelde optimalisatie(s) te maximaliseren. Naast een theoretische achtergrond, wordt er ook aandacht besteed aan het verwerven van praktische inzichten via het uitwerken van werkelijke cases en hands-on demo sessies. Bovendien reikt de opleiding technieken aan om de nakende tariefstructuur (d.i. het capaciteitstarief) te tackelen door het slim aansturen van stuurbare assets of het optimaliseren van algoritmes voor het laden en ontladen van een (stationaire) batterij.

Deze cursus beantwoordt volgende vragen:

 • Hoe bekomt men een verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening?
 • Welke impact heeft dit op het verbruik en op de energiefactuur?
 • Waar hou je rekening mee bij het plaatsen van een batterij als energiebuffer bij bedrijven?
 • Hoe kan je met ‘demand response’ vraag en aanbod in evenwicht houden?
 • Hoe vermijd je de lokale uitbreiding van de netcapaciteit?
 • Wat is de aanpak voor het integreren van laadpalen op een bedrijventerrein?In samenwerking met

De opleiding richt zich naar professionals die werken in (of de ambitie hebben om te werken in) de hernieuwbare energiesector, zoals consultancy bedrijven, projectingenieurs en andere actoren die zowel hun theoretische als praktische achtergrond willen verbeteren voor het dimensioneren van hernieuwbare energiebronnen en zijn toepassingen.

Deelnemers hebben minstens een bachelor in de elektrotechniek of elektromechanica, of een gelijkwaardige relevante werkervaring van minstens 2 jaar. Een hogere opleiding zoals een master in de (industriële) wetenschappen of werktuigkunde is aanbevolen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.
Deelnemers die de volledige opleiding volgen, ontvangen een aanwezigheidsattest.Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaal Engineering, Onderzoeksgroep EELAB/Lemcko, Universiteit Gent

Wetenschappelijke Coördinatie

 • Prof. dr. ir. Jan Desmet, Vakgroep Elektromechanica, Systemen en Metaalengineering, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent

Lesgevers

 • ing. Hakim Azaioud
 • ing. Brecht Caers
 • ir. Robbert Claeys
 • ing. Rémy Cleenwerck
 • ing. Gianni De Greve
 • prof. dr. ir. Jan Desmet
 • ir. Vasileios Papadopoulos
 • ir. Georgios Roumeliotis
 • ir. Fien Vanden Hautte
 • ing. Toon Vanhove
 • ing. Jurgen Van RyckeghemHernieuwbare energie en energieopslag

 • Algemene introductie tot de hernieuwbare energiebronnen (zonne- en windenergie)
 • Overzicht van de nieuwe tariefmethodologie (capaciteitstarief)
 • Beschrijving van de energieopslagsystemen
 • Dimensioneringstechnieken voor hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen
 • Case: het dimensioneren een systeem i.f.v. een tariefstructuur
Lesgevers: Fien Vanden Hautte, Jurgen Van Ryckeghem, Hakim Azaioud en Toon Vanhove
Datum: 18 mei 2022


Netintegratie

 • Integratie van hernieuwbare energie en opslag binnen het (laagspannings-) distributienet
 • Case: Dimensioneren van hernieuwbare energiebronnen en netintegratie: do’s en don’ts
 • Hybride opslagsystemen: wat zijn die en hoe pak je die aan?
 • Case: Optimalisatie d.m.v. een hybride opslagsysteem
Lesgevers: Jan Desmet, Rémy Cleenwerck, Gianni De Greve en Fien Vanden Hautte
Datum: 25 mei 2022


Stuurbare assets

 • Stuurbare assets: Elektrische voertuigen (EVs) binnen de energietransitie
 • Case: Praktische implementatie van elektrische voertuigen op bedrijventerrein
 • Stuurbare assets: Warmtepompen (WP'en) binnen het flexibiliteitsverhaal
 • Case: Warmtepompen als flexibiliteitsmiddel •
 • Home Energy Management Systems – HEMS (incl. praktische case)
Lesgevers: Rémy Cleenwerck, Gianni De Greve, Brecht Caers, Toon Vanhove en Jurgen Van Ryckeghem
Datum: 1 juni 2022


Alternatieve oplossingen

 • Onderscheid tussen wisselspannings- en gelijkspanningsnetten
 • Alternatieve distributienetten voor …?
 • Aggregatie van hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen
 • Structuur, spelers en flexibiliteit binnen de energiemarkt(en)
Lesgevers: Hakim Azaioud, Robbert Claeys en Vasileios Papadopoulos
Datum: 8 juni 2022


Hands-on democases en labosessies

Tot slot worden in kleine groepen labosessies en demo’s gegeven van de opgedane theoretische kennis

Lesgevers: Rémy Cleenwerck, Gianni De Greve, Jurgen Van Ryckeghem, Toon Vanhove, Robbert Claeys, Hakim Azaioud, Vasileios Papadopoulos en Brecht Caers
Datum: 15 of 22 juni 2022 (Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de groep voor deze les eventueel opgesplitst)


PraktischDeelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


 
Volledige opleiding


€ 1.440Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be
Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus 'Hernieuwbare energie en stuurbare assets'.

Volledige opleiding


Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beTijdstip en locatie

 • De lessen worden gegeven van 14u tot 20u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd).
 • Ze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde, behalve de les van 15 (en/of 22) juni 2022. Deze vindt plaats aan UGent Campus Kortrijk, Gebouw A, Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).
U kunt de folder hier downloaden.