` `

Hernieuwbare energie en flexibele sturing

22 mei 2024 – 26 juni 2024

De opkomst van decentrale energiebronnen hertekende de afgelopen decennia het energielandschap. Het variabel en flexibel verbruik van elektriciteit uit zon en wind zal in de toekomst moeten resulteren in een verhoogd elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen. De zoektocht om on site een goede balans te bekomen tussen belastingen, decentrale bronnen en energiebuffers is van essentieel belang voor een optimale energiehuishouding in zowel de private als de industriële sector.

Het afschaffen van de klassieke dag/nacht tarifering op de nettarieven, en het omvormen van de nettarieven op basis van vermogenvraag in plaats van volumevraag (het zogenaamde capaciteitstarief) brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Dit zal zich onder meer uiten in actieve sturingen van verbruik. Hernieuwbare energie koppelen met opslag en dit op zijn beurt relateren aan een flexibele sturing (o.a. elektrische voertuigen en warmtepompen/boilers), betekent een nieuwe uitdaging voor het net van de toekomst.

In deze cursus zullen we verschillende uitdagende en toekomstige technieken analyseren om vooropgestelde mogelijke oplossingen te optimaliseren. Naast een theoretische achtergrond, wordt er ook aandacht besteed aan het verwerven van praktische inzichten via het uitwerken van werkelijke cases en demo sessies. Bovendien reikt deze opleiding technieken aan om de impact van het capaciteitstarief te minimaliseren door het slim aansturen van stuurbare assets of het optimaliseren van algoritmes voor het laden en ontladen van een batterij of een V2G toepassing.

Deze cursus beantwoordt volgende vragen:

 • Hoe bekomt men een verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening?
 • Welke impact heeft dit op het netto verbruik en bijgevolg op de energiefactuur?
 • Waar hou je rekening mee bij het plaatsen van een batterij als energiebuffer, zowel residentieel als industrieel?
 • Hoe kan je met ‘demand response’ vraag en aanbod in evenwicht houden?
 • Hoe vermijd je de verhoging van de netcapaciteit van uw installatie?
 • Wat is de aanpak voor het integreren van laadpalen op een bedrijventerrein?In samenwerking met

De opleiding richt zich naar professionals die werken in (of de ambitie hebben om te werken in) de hernieuwbare energiesector, zoals consultancy bedrijven, projectingenieurs en andere actoren die zowel hun theoretische als praktische achtergrond willen uitbreiden voor het integreren én dimensioneren van hernieuwbare energiebronnen en de elektrificering van het eindverbruik.

Deelnemers hebben minstens een bachelor in de elektrotechniek of elektromechanica, of een gelijkwaardige relevante werkervaring van minstens 2 jaar. Een hogere opleiding zoals een master in de (industriële) wetenschappen of werktuigkunde is aanbevolen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.
Deelnemers die de volledige opleiding volgen, ontvangen een aanwezigheidsattest.Wetenschappelijke Coördinatie

 • Prof. dr. ir. Jan Desmet, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent

Lesgevers

Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent

 • Hakim Azaioud
 • Rémy Cleenwerck
 • Jan Desmet
 • Idries Urkens
 • Toon Vanhove
 • Jurgen Van Ryckeghem
 • Ward Ysebie

Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, Universiteit Gent

 • Frederik Vandendriessche

Vakgroep Economie, Universiteit Gent

 • Sam Hamels

Bedrijven

 • Michel Verschuere, Yuso
 • Aldo Peeters, EnersangiHernieuwbare energie en energieopslag

 • Inleiding tot hernieuwbare energie
 • Dimensioneringstechnieken voor hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen
 • Case: Flexicap tool voor residentieel en KMO
Lesgever: Jurgen Van Ryckeghem
Datum: 22 mei 2024

Aansluitingsvoorwaarden en uitwisseling met het distributienet

 • Integratie van hernieuwbare energie en opslag (elektrotechnisch en normatief)
 • Case: Dimensionering industrieel en residentieel
 • Hybride opslagsystemen: wat betekent dit en hoe pak je dat aan?
 • Case: Optimalisatie d.m.v. een hybride opslagsysteem
Lesgevers: Jan Desmet en Rémy Cleenwerck
Datum: 29 mei 2024


Tariefstructuren, juridische en economische aspecten

 • Tariefstructuur
 • Energiemarkten: structuur, spelers en flexibiliteit
 • Juridische aspecten
 • Residentiële flexibiliteit in de praktijk – (gedrags)economische aspecten
Lesgevers: Toon Vanhove, Jan Desmet, Frederik Vandendriessche en Sam Hamels
Datum: 5 juni 2024


Flexibiliteit

 • Basis flexibiliteit
 • Residentiële en industriële flexibiliteit
 • Bijzonder geval: Elektrische Voertuigen
 • Case Yuso en Enersangi
Lesgevers: Jan Desmet, Rémy Cleenwerck, Michel Verschuere en Aldo Peeters
Datum: 12 juni 2024


Aggregatie en alternatieve distributievormen (DC-microgrids)

 • Aggregatie van hernieuwbare energiebronnen
 • Alternatieve distributienetten
 • Onderscheid tussen wisselspannings- en gelijkspanningsnetten
 • DC backbones
Lesgevers: Idries Urkens en Hakim Azaioud
Datum: 19 juni 2024


Demosessies

Tot slot worden in kleine groepen demo’s gegeven over de verworven theoretische kennis

Lesgevers: Toon Vanhove, Jurgen Van Ryckeghem, Ward Ysebie en Idries Urkens
Datum: 26 juni 2024


PraktischDeelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


 
Volledige opleiding


€ 1.650Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding telt te weinig contacturen om in aanmerking te komen voor VOV.

VEKA erkenning voor EPB verslaggevers

De opleiding is door VEKA erkend als vorming met vrije inhoud voor EPB verslaggevers.
Let op: de gevolgde lesuren tellen enkel mee indien u aanwezig was tijdens alle lessen.Persoonlijke gegevens

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Nummerplaat (voor toegang tot de parking)
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus 'Hernieuwbare energie en flexibele sturing'.

Volledige opleiding


Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beTijdstip en locatie

 • De lessen worden gegeven van 14u tot 20u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd). De les van 26 juni 2024 duurt tot 17u15 en omvat 1 koffiepauze.
 • De lessen van 22 en 29 mei, 5, 12 en 19 juni 2024 vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.
 • De les van 26 juni 2024 vindt plaats aan UGent Campus Kortrijk, Gebouw A, Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk.
 • Tijdens de eerste lesdag (22 mei) dient u uw eigen laptop mee te brengen.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).
U kunt de folder hier downloaden.