`

Additive Manufacturing

11 maart 2019 - 20 mei 2019

Additive Manufacturing (AM) is één van de belangrijkste hedendaagse technologische evoluties. AM omvat een reeks technieken, ook gekend als 3D-Printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten in uiteenlopende materialen kunnen worden vervaardigd. AM maakt een stormachtige ontwikkeling door van een prototyping tot een fundamenteel nieuwe vervaardigingstechniek, die ook toepasbaar is in productieomgevingen. Het is één van de schakels in het Industry 4.0 concept.

Het laagsgewijs opbouwen van producten biedt voordelen in snelheid, kosten en vrijheid van ontwikkeling, (duurzaam) ontwerp en productie. Met AM kan de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten substantieel versneld worden. Door het gebruik van AM technieken is het mogelijk om complexe, geïntegreerde ontwerpen in één productiestap te vervaardigen. Door continue ontwikkelingen in technologie en in het materiaalportfolio vormt AM steeds vaker een aantrekkelijk alternatief, in het bijzonder voor kleine series complexe onderdelen en de integratie van digitale productietechnologie.

Doelstellingen

 • U krijgt inzicht in de actuele stand van zaken van de AM technologieën, dit toegepast voor polymeren en metalen;
 • U begrijpt hoe de verschillende AM technieken werken, wanneer en waar ze in het design -, ontwikkelings- en productieproces ingezet kunnen worden;
 • U verwerft inzicht hoe complexe, geïntegreerde ontwerpen in één productiestap kunnen worden vervaardigd en bijdragen aan duurzaam ontwerpen;
 • U wordt gewezen op de beperkingen van elke AM techniek evenals op de mogelijkheden die de huidige technologie biedt om tot aan de grenzen van de hoogst mogelijke toepasbaarheid te komen.

Wegens het grote industrieel en technologisch belang, ligt de klemtoon in deze opleiding op toepassingen voor polymeer- en metallische materialen. Op basis van de algemene eigenschappen van deze materialen, worden hun toepassingen binnen AM beschreven en verklaard.


In samenwerking met:De opleiding richt zich tot elkeen die betrokken is bij het ontwikkelings-, ontwerp- en productieproces van polymeer- of metaalcomponenten (designers, ontwerpers, productieverantwoordelijken, kunststofverwerkers, eindgebruikers).U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor de uitwerking van een case study en voor het bijbehorende examen.

Het examen vindt plaats op 17 juni 2019 om 16u. Het project moet eind juni 2019 ingediend worden.


Wetenschappelijk Coördinatie

Prof. dr. ing. Ludwig Cardon, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
Prof. Dr. ir. ing. Brecht Van Hooreweder, Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering, KU Leuven


Lesgevers

 • Ludwig Cardon, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
 • Yannick Christiaens, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
 • Jan Detand, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
 • Ben Geebelen, Materialise
 • Karel Lietaert, 3D Systems
 • Stijn Paridaens, ZiggZagg
 • Piet Vandenecker, Materialise
 • Martijn Vanloffelt, 3D Systems
 • Kim Vanmeensel, Afdeling Duurzaam Materialenbeheer, KU Leuven
 • Simon Vermeir, Sirris

Modules


Principes en Technieken voor AM

Basisconcepten

 • Algemeen gedeelte:
  - kaderen van Additive Manufacturing (AM) binnen de subtractive, additive en compressive (omvormende) productietechnieken.
  - algemene werkingsmethode (van 3D-tekening tot AM machine) met overzicht van de AM technieken : vat photopolymerization, material & binder jetting, extrusion-based AM technologieën, powder bed fusion, sheet lamination, direct energy deposition processing.
 • Economische impact en materiaalkundige benadering bij het gebruik van AM technologie tijdens het ontwikkelings- en ontwerpproces.
 • Software tools i.f.v. AM technologie.
Lesgever: Ludwig Cardon
Datum: 11 maart 2019

AM van metaalcomponenten

 • Bespreking van de huidige Additive Manufacturing (AM) technieken die gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van metalen componenten. De voor- en nadelen van elke techniek worden met elkaar vergeleken.
 • Bespreking van de vele proces- en materiaalparameters van deze technieken en hun invloed op de kwaliteit en de eigenschappen van de geproduceerde stukken.
 • Voorstelling van de eigenschappen van metaallegeringen na verwerking via de beschikbare AM technieken en enkele succesvolle toepassingen uit de industriële en biomedische sector.
Lesgever: Kim Vanmeensel
Datum: 18 maart 2019

AM van polymeercomponenten

 • Bespreking van de huidige Additive Manufacturing (AM) technieken welke gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van polymeercomponenten.
 • Voorstelling van de huidig beschikbare polymeermaterialen voor AM toepassingen evenals hun voor- en nadelen.
 • Voorbeelden van polymeercomponenten en hun applicaties.
Lesgever: Ludwig Cardon
Datum: 25 maart 2019

Industriële voorbeelden

Het inzetten van Additive Manufacturing voor metaal- en polymeertoepassingen wordt besproken aan de hand van verschillende industriële voorbeelden en case studies. De voor- en nadelen in vergelijking met conventionele productiemethodes worden toegelicht, evenals de integratie in CAE en Industry 4.0.

Lesgevers: Piet Vandenecker en Martijn Vanloffelt
Datum: 1 april 2019

Design voor AM

Additive Manufacturing wordt steeds meer een alternatieve productietechnologie binnen de maakindustrie. Nu de eerste hype achter de rug is, wordt duidelijk dat AM potentieel heeft voor de productie van hoogkwalitatieve onderdelen. Maar hoe begin je eraan? Een succesvolle toepassing start bij een ontwerp gemaakt in functie van de technologie. Tijdens deze sessies verwerft u kennis en inzicht om onderdelen te ontwerpen specifiek voor AM, zodat u alle aan AM gerelateerde voordelen ten volle kunt benutten.

Lesgever: Simon Vermeir
Datum: 25 april 2019


Toepassingen

Design en ontwerp

Tijdens deze sessie wordt een overzicht gegeven hoe Additive Manufacturing in het ontwerpproces optimaal kan worden ingezet.
In een eerste deel wordt aan de hand van casestudies de verschillende formaten van prototyping toegelicht. Hierbij wordt niet alleen de nadruk gelegd op de diverse technieken, maar ook op de materiaalkeuze, textuur, afwerking, ...
Vaak wordt een prototype opgebouwd uit verschillende onderdelen die elk een andere productietechniek of afwerkingsmethode vergen en onderling geassembleerd moeten worden.
In een tweede deel wordt een methodologie aangereikt hoe Additive Manufacturing in het ontwerpproces kan worden ingezet. Het prototype wordt hierbij gebruikt voor volgende doeleinden: om de complexiteit van een ontwerp te valideren, om een goede communicatie te voeren met alle belanghebbenden, om het prototype te gebruiken voor het valideren naar functie, gebruik, ...
De gekozen productietechniek, vormdetaillering, afwerking en materiaal hebben hierop een grote invloed. Daarom wordt een selectiemethode toegelicht om op een verantwoorde manier de best geschikte AM methode te selecteren. Deze methode wordt geïllustreerd aan de hand van diverse ontwerpprojecten en casestudies.

Lesgevers: Yannick Christiaens en Jan Detand
Datum: 29 april 2019

Architectuur

De sessie rond architecturale toepassingen van AM duidt de inzetbaarheid van deze technologie in het ontwerpproces, gaande van lasercutting tot het 3D printen van ontwerpvoorstellen. Er worden verschillende case studies besproken waarbij inzichten en vaardigheden aangereikt worden in het modelleren van complexe geometrische modellen, de voorbereiding van deze voor digitale fabricatieprocedures, evenals methodes voor het afwerken van het eindproduct en/of maquette.

Lesgever: Stijn Paridaens
Datum: 6 mei 2019

Biomedische toepassingen

Additive Manufacturing maakt een waaier van nieuwe medische toepassingen mogelijk: anatomische modellen laten clinici toe zich een beter beeld te vormen van complexe anatomische structuren van de patiënt, patiëntspecifieke instrumenten helpen de chirurg bij het volgens plan uitvoeren van een ingreep, patiëntspecifieke implantaten bieden oplossingen voor patiënten met vergevorderde of ingewikkelde botdefecten, en de vormvrijheid verkregen door het gebruik van Additive Manufacturing maakt poreuze structuren mogelijk met uitgekiende eigenschappen. De mogelijkheden en beperkingen om AM-technologie in te zetten voor biomedische toepassingen worden via voorbeelden toegelicht.

Lesgevers: Ben Geebelen en Karel Lietaert
Datum: 13 mei 2019

Kunststofverwerking en matrijzenbouw

Het gebruik van kunststof en metalen inzetstukken vervaardigd via AM technieken zoals Selective Laser Melting (SLM), Stereolithografie (SLA) en Fusion Jet Technologie (FJT) in o.a. spuitgiet- en blaasmatrijzen biedt grote voordelen op het vlak van onder andere productietijd, cyclustijd reductie en kwaliteitsverbetering van het finale eindproduct. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. conformal cooling en combinatie van materialen via hybride matrijstechnologieën. De mogelijkheden en limieten om AM technologie toe te passen bij matrijzenbouw worden toegelicht via voorbeelden o.a. injectie, flesblazen en thermovormen.

Lesgever: Ludwig Cardon
Datum: 20 mei 2019

Praktisch


Deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur.

Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Module 1
Principes en Technieken voor AM


€ 1.000

Modules 2
Toepassingen


€ 600

Volledige opleiding


€ 1.440

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • " 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor alumni van de postacademische opleiding 'Integrale Productontwikkeling'.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille. U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Gebruik deze authorisatie-ID bij het elektronisch aanvragen van opleidingscheques voor werkgevers: DV.O103194


 

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Additive Manufacturing.
Module 1: Principes en Technieken voor AM
Module 2: Toepassingen
Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


 • De lessen van module 1 worden gegeven van 16u tot 20u30, en deze van module 2 vinden plaats van 16u tot 19u30. Ze worden gegeven in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.
 • De les van 6 mei 2019 wordt gegeven van 16u tot 18u. Daarna vindt de broodjesmaaltijd plaats.
 • De lessen vinden plaats op een maandag, behalve de les van donderdag 25 april 2019.
 • Bijna alle lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 60 (nieuw huisnummer vanaf januari 2019) , 9052 Zwijnaarde. De les 'Design en ontwerp' op 29 april 2019 vindt plaats in het Industrial Design Center, Marksesteenweg 58 te Kortrijk.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Organisatie

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
E-mail: ugain@UGent.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
Tel: +32 56 24 61 11
info.puc@kuleuven-kulak.be
puc.kuleuven-kulak.be

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course'.
Meer info vindt u op de website van de doctoral schools.


U kunt de folder hier downloaden.