`

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 1

28 september 2017 - 26 oktober 2017

Het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te kunnen worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.

Deze lessenreeks voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL en behandelt naast de relevante milieuwetgeving in verband met bodem en de standaardprocedure 'oriënterend onderzoek' ook de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet en het compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet.

Tijdens de lessen komen ook verschillende praktijkoefeningen aan bod.


De opleiding is bedoeld voor diegenen die als bodemsaneringsdeskundigen type 1 aan de slag willen gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en die hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.

Deelnemers dienen houder te zijn van minstens de graad van bachelor.

Het aantal deelnemers voor de volledige opleiding is beperkt tot 25.


U ontvangt een getuigschrift indien u alle lessen volgt en slaagt voor het bijbehorende examen (9 november 2017 om 14u, herkansing op 23 november 2017 om 14u).

Voor personen die momenteel de handtekeningsbevoegdheid bezitten, is er een overgangsmaatregel tot eind 2017. Voor hen bestaan 2 mogelijkheden:

 • Men neemt deel aan het examen zonder de lessen te volgen. Bij het slagen ontvangt men het getuigschrift.
 • Men volgt enkel de lessen (voor minstens 80%) zonder examen af te leggen. Dan ontvangt men een aanwezigheidsattest. *
* Enkel het aanwezigheidsattest voor diegenen die gebruik maken van de overgangsmaatregel wordt door OVAM erkend. Andere aanwezigheidsattesten zijn niet erkend.

Wetenschappelijk Coördinatie

 • Mevr. Isabelle Larmuseau, Vakgroep Publiekrecht, Universiteit Gent
 • Prof. Piet Seuntjens, Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Mevr. Cindy Bullens, Grondbank
 • Mevr. Chris Cammaer, ACC Geology
 • Dhr. Johan Ceenaeme, OVAM
 • Dhr. Dirk Dedecker, OVAM
 • Mevr. Monika De Pauw, BOVA Enviro +
 • Mevr. Isabelle Larmuseau, Vakgroep Publiekrecht, Universiteit Gent
 • Dhr. Joris Tallon, OVAM
 • Mevr. Ilse Van Keer, VITO
 • Mevr. Elisa Vermeulen, Grondbank
 • Dhr. Tim Vivijs, ABO group
 • Dhr. Johan Vos, VITO

Deze lessen (6uur) werden vooraf opgenomen en kunnen door de deelnemers geraadpleegd worden via een digitaal leerplatform. Men dient deze opnames te bekijken vóór de start van deel 1.2.

Volgende items worden besproken:

 • Het Bodemdecreet en het VLAREBO
 • Bijlage 1 van Titel I van het VLAREM
 • De bepalingen over verminderde milieuheffing van de afvalstoffenreglementering
 • De bepalingen van het VLAREL met betrekking tot de erkenning als bodemsaneringsdeskundige

Lesgever: Isabelle Larmuseau


Doelstelling van dit onderdeel is inhoudelijk vertrouwd te geraken met de standaardprocedure 'oriënterend bodemonderzoek', zodat u een oriënterend bodemonderzoek kan uitvoeren en erover kan rapporteren.

28 september 2017

 • Uitgangspunten en principes van de standaardprocedure 'oriënterend bodemonderzoek'
 • Richtlijnen schadegevallen
 • Juridisch-technische implicaties van een oriënterend bodemonderzoek, nieuwe ontwikkelingen in beleid en regelgeving
Lesgever: Johan Ceenaeme
Tijdstip: 14u tot 20u

5 oktober 2017

Tijdens deze lesnamiddag komen er verschillende voorbeelden uit de praktijk aan bod.

Lesgevers: Chris Cammaer, Monika De Pauw en Tim Vivijs
Tijdstip: 13u tot 20u


Deze lesnamiddag start met een achtergrondschets en conceptbespreking van de CMA procedures. Vervolgens worden de volgende staalnameprocedures besproken:

 • CMA/1/A.1 grond
 • CMA/1/A.2 grondwater
 • CMA/1/A.10 drinkwater
 • CMA/1/A.11 oppervlaktewater
 • CMA/1/B monsterconservering en -bewaring
 • CMA/1/A.20 asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen

De les wordt afgesloten met een overzicht van do's-and don'ts tijdens de uitvoering van veldwerk in het kader van het bodemdecreet.

Lesgevers: Joris Tallon, Ilse Van Keer en Johan Vos
Tijdstip: 12 oktober 2017 van 13u tot 20u

Dit onderdeel bespreekt de wettelijke bepalingen inzake de regelgeving omtrent grondverzet. Daarnaast zal u vertrouwd raken met de standaardprocedures en codes van goede praktijk zodat u de verschillende studies en verslagen correct kan rapporteren.

20 oktober 2017

Uitgangspunten en principes van de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet

Lesgevers: Dirk Dedecker en Elisa Vermeulen
Tijdstip: 15u30 tot 20u

26 oktober 2017

Tijdens deze lesnamiddag komen er verschillende voorbeelden uit de praktijk aan bod. Ook de juridisch-technische implicaties van de regelgeving omtrent grondverzet worden besproken.

Lesgevers: Cindy Bullens, Chris Cammaer en Elisa Vermeulen
Tijdstip: 13u tot 20u

Praktisch


De lessen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.

De deelnameprijs voor de volledige opleiding omvat lesgeld, hand-outs, toegang tot de opgenomen lessen, frisdranken, koffie, broodjes en één examenherkansing.
Deelnemers die de volledige opleiding volgen, ontvangen ook het handboek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk' (I. Larmuseau, J. Ceenaeme, E. Vermeulen, L. Kerkstoel en L. Lavrysen, 2015).

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Volledige opleiding


€ 1.500

Enkel examendeelname*


€ 200

* Enkel mogelijk voor diegenen die gebruik maken van de overgangsmaatregel (geldig tot eind 2017).
Personen, vermeld in artikel 53/4, §3, artikel 103/2 en 103/3 van VLAREL kunnen aan het examen deelnemen, zonder voorafgaandelijk de lessen te hebben gevolgd. Deze deelnameprijs bevat één examenherkansing.Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent), leden van VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent).
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

* verplicht

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam*
Voornaam*  
E-mail*  
Telefoon*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-adres

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
Fax
BTW-nummer

SAP (enkel voor UGent)
AIG-lidnummer (INFO)
VBIG-promotiejaar (INFO)

Inschrijving

Ik schrijf in voor de opleiding 'Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1'

Volledig
Enkel examendeelname

Handboek

De opleiding wordt ondersteund door het handboek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk' van I. Larmuseau, J. Ceenaeme, E. Vermeulen, L. Kerkstoel en L. Lavrysen (2015).

- Voor deelnemers die de volledige opleiding volgen, is het handboek inbegrepen in de deelnameprijs.

- Personen die enkel aan het examen deelnemen, kunnen het handboek vrijblijvend bestellen (€ 56,- incl. BTW).

Ik neem enkel deel aan het examen én bestel het handboek


Info

Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be

 • Op 28/09/2017 worden de lessen gegeven van 14u tot 20u, in 3 delen, gescheiden door een koffiepauze en een broodjesmaaltijd.
 • Op 20/10/2017 worden de lessen gegeven van 15u30 tot 20u, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.
 • Op 5/10/2017, 12/10/2017 en 26/10/2017 worden de lessen gegeven van 13u tot 20u, in 4 delen, gescheiden door 2 koffiepauzes en een broodjesmaaltijd.
 • De lessen vinden plaats op donderdag, behalve de eerste les van deel 1.4; deze vindt plaats op vrijdag 20 oktober 2017.
 • De lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Handboek

De opleiding wordt ondersteund door het handboek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk' van I. Larmuseau, J. Ceenaeme, E. Vermeulen, L. Kerkstoel en L. Lavrysen (2015).

 • Voor deelnemers die de volledige opleiding volgen, is het handboek inbegrepen in de deelnameprijs.
 • Personen die enkel aan het examen deelnemen, kunnen het handboek vrijblijvend bestellen (€ 56 incl. BTW).

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.be

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt de folder hier downloaden.