Additive Manufacturing

van Rapid Prototyping tot Manufacturing

23 januari - 22 mei 2017

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen. AM maakt een stormachtige ontwikkeling door van een prototyping techniek tot een fundamenteel nieuwe vervaardigingtechniek die ook toepasbaar is in productieomgevingen.

Het laagsgewijs opbouwen van producten biedt voordelen in snelheid, kosten en vrijheid van ontwikkeling, (duurzaam) ontwerp en productie. Met AM kan de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten substantieel versneld worden. Door het gebruik van AM technieken is het mogelijk om complexe, geïntegreerde ontwerpen in één productiestap te maken. Door continue ontwikkelingen in technologie en in het materiaalportfolio vormt AM steeds vaker een aantrekkelijk alternatief, in het bijzonder voor kleine series complexe onderdelen.

Doelstellingen:

 • U krijgt inzicht in de actuele stand van zaken van de AM technologieën, dit toegepast voor polymeren en metalen;
 • U begrijpt hoe de verschillende AM technieken werken, wanneer en waar ze in het design -, ontwikkelings- en productieproces ingezet kunnen worden;
 • U wordt gewezen op de beperkingen van elke AM techniek en op de mogelijkheden die de huidige technologie biedt om tot aan de grenzen van de hoogst mogelijke toepasbaarheid te komen.
Wegens het grote industrieel en technologisch belang, ligt de klemtoon in deze opleiding op toepassingen voor polymeer- en metallische materialen. Op basis van de algemene eigenschappen van deze materialen, worden hun toepassingen binnen AM beschreven en verklaard.


De opleiding richt zich tot elkeen die betrokken is bij het ontwikkelings-, ontwerp- en productieproces van polymeer- of metaalcomponenten (designers, ontwerpers, productieverantwoordelijken, eindgebruikers).Getuigschrift van Permanente Vorming van de Universiteit Gent

U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan alle modules en slaagt in de uitwerking van een case study en in het schriftelijk examen.

Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deelnemers die een getuigschrift ambiŽren kunnen zich niet laten vervangen, anderen wel.


Wetenschappelijke coördinatie

Prof. dr. ing. Ludwig Cardon
Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen, Universiteit Gent

Prof. dr. ir. Jean-Pierre Kruth
Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering, KU Leuven

Lesgevers

 • Ludwig Cardon, Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen, Universiteit Gent
 • Jan Detand, Vakgroep Industriele Systemen en Productontwerp, UGent Campus Kortrijk . Industrial Design Center
 • Ben Geebelen, Materialise
 • Bart Grimonprez, HoWest - Industrial Design Center
 • Karolien Kempen, Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering, KU Leuven
 • Sebastiaan Leenknegt, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Karel Lietaert, 3Dsystems
 • Bram Neirinck, 3Dsystems
 • Michele Pavan, Materialise
 • Kim Ragaert, Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen, Universiteit Gent
 • Piet Van den Ecker, Materialise
 • Brecht Van Hooreweder, Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering, KU Leuven
 • Kim Vanmeensel, Departement Materiaalkunde, KU Leuven
 • Simon Vermeir, SIRRIS
 • Ruben Verstraeten, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent

Modules


 • Algemeen gedeelte:
   - Kaderen van additive manufacturing (AM) binnen de subtractive, additive en compressive productie technieken;
   - Algemene werkingsmethode (van 3D-tekening tot AM machine) met overzicht van de AM technieken : vat photopolymerization, 3D-Printing (material jetting process, binder jetting process), material extrusion process, powder bed fusion process, sheet lamination process, direct energy deposition.
 • Economische impact en materiaalkundige benadering bij het gebruik van AM technologie tijdens het ontwikkelings- en ontwerpproces.

 • Software tools met als doel re-design van onderdelen i.f.v. AM technologie te verwezenlijken.

Op 30 januari wordt er van 16u tot 18u (vóór de start van de tweede les) een vrijblijvende rondleiding gegeven in het FABLAB van UGent (Technologiepark 915).

Lesgevers: Ludwig Cardon, Kim Ragaert en Piet Van den Ecker
Data: 23 en 30 januari 2017


 • Bespreking van de huidige additive manufacturing (AM) technieken die gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van metalen componenten. De voor- en nadelen van elke techniek worden met elkaar vergeleken.
 • Bespreking van de vele proces- en materiaalparameters van deze technieken en hun invloed op de kwaliteit en de eigenschappen van de geproduceerde stukken.
 • Voorstelling van de eigenschappen van metaallegeringen na verwerking via de beschikbare AM toepassingen en enkele succesvolle toepassingen uit de industriële en biomedische sector.
Lesgevers: Karolien Kempen, Bram Neirinck, Brecht Van Hooreweder en Kim Vanmeensel
Data: 6 en 13 februari 2017


 • Bespreking van de huidige additive manufacturing (AM) technieken welke gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van polymeercomponenten.
 • Er wordt eveneens ingegaan op de low-cost "3D-Printing" toestellen welke momenteel een sterke opmars kennen.
 • Voorstelling van de huidig beschikbare polymeermaterialen voor AM toepassingen evenals hun voor- en nadelen.
 • Voorbeelden van polymeercomponenten en hun applicaties.

Op 13 maart 2017 vindt in de namiddag een vrijblijvend bezoek plaats aan Materialise en 3D systems. Met eigen vervoer.

Lesgevers: Ludwig Cardon, Ben Geebelen, Michele Pavan en Piet Van den Ecker
Data: 20 februari, 6 maart en 13 maart 2017


Additive manufacturing komt op als haalbaar alternatief binnen de maakindustrie. Nu de eerste hype achter de rug is, wordt duidelijk dat AM potentieel heeft voor de productie van hoogkwalitatieve stukken. Maar hoe begin je eraan? Een succesvolle toepassing start bij een ontwerp gemaakt voor de techniek. Tijdens deze sessies verwerft u kennis en inzicht om onderdelen te ontwerpen specifiek voor AM, zodat ook u alle aan AM gerelateerde voordelen ten volle kunt benutten.

Lesgevers: Simon Vermeir
Data: 20 en 27 maart 2017


Lesavond 1: Design & ontwerp

Tijdens deze lesavond wordt een overzicht gegeven hoe prototyping optimaal kan worden ingezet in het ontwerpproces. In een eerste deel wordt aan de hand van casestudies de verschillende formaten van prototyping toegelicht. Hierbij wordt niet alleen de nadruk gelegd op de diverse prototyping technieken, maar ook op de materiaalkeuze, textuur, afwerking, ... Vaak wordt een prototype opgebouwd uit verschillende onderdelen die elk een andere prototypingtechniek of afwerkingsmethode vergen en onderling geassembleerd moeten worden.

In een tweede deel wordt een methodologie aangereikt hoe prototyping kan worden ingezet in het ontwerpproces. Het prototype wordt hierbij gebruikt voor volgende doeleinden: om de complexiteit van een ontwerp te valideren, om een goede communicatie te voeren met alle belanghebbenden, om het prototype te gebruiken voor het valideren naar functie, gebruik, ... De prototyping techniek, vormdetaillering, afwerking en materiaal hebben een grote invloed hierop. Daarom wordt een selectiemethode toegelicht om op een verantwoorde manier de best geschikte prototyping methode te selecteren. Deze methode wordt geïllustreerd aan de hand van diverse ontwerpprojecten en casestudies.

Lesavond 2: Architectuur

De sessie rond architecturale toepassingen van AM duidt de inzetbaarheid van deze technologie in het ontwerpproces, gaande van lasercutting tot het 3D printen van ontwerpvoorstellen. Naast een korte theoretische uiteenzetting worden hands-on oefeningen aangeboden, waarbij de cursist inzichten en vaardigheden aangereikt wordt in het modelleren van complexe geometrische modellen en de voorbereiding van deze voor digitale fabricatieprocedures.

Lesavond 3: Biomedische toepassingen

Additive Manufacturing wordt bij verschillende medische toepassingen ingezet. Metaalgebaseerde implantaten worden reeds toegepast voor heup-rug-schedel en patiëntspecifieke implantaten. Door middel van biodegradeerbare polymeren kunnen draagstructuren (scaffolds) voor weefselregeneratie (tissue engineering) vervaardigd worden. De mogelijkheden en limieten om AM technologie in te zetten voor biomedische toepassingen worden via voorbeelden toegelicht.

Lesavond 4: Kunststofverwerking en matrijzenbouw

Het gebruik van metalen inzetstukken vervaardigd via AM technieken zoals Selective Laser Melting (SLM) in o.a. injectiematrijzen biedt grote voordelen op het vlak van cyclustijd reductie en kwaliteitsverbetering van het finale eindproduct. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere conformal cooling. De mogelijkheden en limieten om AM technologie toe te passen bij matrijzenbouw worden via voorbeelden toegelicht.

Lesgevers: Ludwig Cardon, Jan Detand, Ben Geebelen, Bart Grimonprez, Sebastiaan Leenknegt, Karel Lietaert, Kim Ragaert en Ruben Verstraeten
Data: 24 april, 8, 15 en 22 mei 2017Praktisch


De deelnemingsprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Modulaire prijzen


 Module 1: Basisconcepten  € 300
 Module 2: AM van metaalcomponenten  € 300
 Module 3: AM van polymeercomponenten  € 300
 Module 4: Design for AM  € 300
 Module 5: Toepassingen

 Per lesavond

 € 600

 € 150


Globale prijzen


 Alle modules  € 1.620


Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf zich inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf (per module of volledig pakket) een korting van 20% verleend. Facturatie gebeurt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Leden van Clusta én Vlamef (die dus lid zijn van beide organisaties), leden van Flanders' Plastic Vision, van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent), VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent) en alumni van de postacademische opleiding 'Integrale Productontwikkeling' (http://puc.kuleuven-kulak.be/integraleproductontwikkeling) genieten een korting van 10% op de in de tabel vermelde prijzen.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent en van KU Leuven gelden andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk één week voor de start van de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus. Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.Opleidingscheques

Het huidig regelgevend kader (Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers) bepaalt dat werknemers enkel beroep kunnen doen op opleidingscheques voor opleidingen die erkend zijn in het kader van het betaald educatief verlof.

Aangezien onze opleidingen niet erkend zijn in het kader van BEV, mogen we geen opleidingscheques meer aanvaarden.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille.
U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Gebruik de volgende authorisatie-ID:

DV.O103194

* verplicht

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam*
Voornaam*  
E-mail*  
Telefoon*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-adres

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
Fax
BTW-nummer

SAP (enkel voor UGent)
AIG-lidnummer (INFO)
VBIG-promotiejaar (INFO)
Lid van Clusta, Vlamef of Flanders' Plastic Vision (juiste invullen aub)

Inschrijving

Ik schrijf in voor de opleiding 'Additive Manufacturing'

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5 volledig
 - Module 5 Lesavond 1
 - Module 5 Lesavond 2
 - Module 5 Lesavond 3
 - Module 5 Lesavond 4

Alle Modules


Info

Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be

Tijdstip en locatie

 • De lessen worden gegeven van 18u tot 21u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.

 • De lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, UGAIN leszaal, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde, behalve de les van 24 april 2017. Deze vindt plaats aan het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, gebouw B, lokaal B504, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.

  Op 30 januari 2017 wordt er van 16u tot 18u (vóór de start van de tweede les) een vrijblijvende rondleiding gegeven in het FABLAB van UGent (Technologiepark 915).

  Op 13 maart 2017 vindt er in de namiddag een vrijblijvend bezoek plaats aan Materialise en 3D Systems. Hiervoor dient men eigen vervoer te voorzien.

 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Organisatie

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.be
KU Leuven Kulak
Postuniversitair Centrum

E. Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
Tel: +32 56 24 61 11
Fax: +32 56 24 69 99
info@kuleuven-kulak.be

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een bewijs van slagen kan voorgelegd worden.


U kunt u de folder hier downloaden.