`

Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

31 januari 2019 - 21 juni 2019

Ben je toe aan leiding geven of ben je recent teamleider geworden? Dan is het belangrijk om de juiste leiderschapsreflexen te ontwikkelen.
Dat kan via deze opleiding.

In deze 10-daagse opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch én praktisch overzicht van management en leiderschap.

De opleiding bestaat uit 5 modules van telkens 2 dagen. Samen vormen ze een coherent compleet pad om van jou een succesvol manager en leider te maken.
De opleiding is een must voor elke middle-manager die wil doorgroeien naar meer belangrijke functies binnen de bedrijfswereld.

Elke module start met een solide theoretische fundering. Skills worden snel bijgewerkt en ook praktisch getraind. : Aan de hand van praktijk-cases wordt in groep de theorie ook effectief toegepast.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 24.


De opleiding is bedoeld voor ingenieurs die mensen leiden, sturen en naar behoren wensen te motiveren.

Wil jij jouw management-skills upgraden?
Wil jij je leiderschapsprofiel kennen en bijsturen om een effectieve leider te worden?
Wil jij een compleet overzicht van wat management en leiderschap is?
Als je ja zegt op bovenstaande vragen, dan is deze unieke opleiding een must.

Een masterdiploma ingenieur en enkele jaren werkervaring zijn aangewezen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 24.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt in de uitwerking en verdediging van een groepsopdracht.

Buiten de seminaries zullen de deelnemers in groep werken aan een case. Samen met 3 à 4 collega-deelnemers wordt de case uitgediept en worden de aangeleerde concepten één voor één toegepast.

Gedurende de eindpresentatie toon je onmiddellijk aan dat je de aangeleerde skills hebt verworven en dat je ze kan toepassen in een echte bedrijfscase. De verdediging van deze opdracht zal plaatsvinden op 5 september 2019 vanaf 16 uur. Daarna volgt de proclamatie met uitreiking van de getuigschriften en een netwerkreceptie.

Iedereen neemt deel aan deze groepsopdracht.


Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. ir. Ludo Poelaert, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
Prof. ir. Ludo Poelaert coacht tal van bedrijfsleiders en zelfstandigen en begeleidt dagelijks ondernemingen en zelfstandigen in hun business.
Hij was onder andere algemeen directeur, afgevaardigd bestuurder en World Vice-President in bedrijven als Apple Computer, Adecco en Barry-Callebaut.

Lesgevers

 • Prof. Jan Devos, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
 • Ir. Tim Govaert, VOKA en Startup Factory
 • Prof. Ludo Poelaert, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent
 • Prof. Jelle Saldien, Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Universiteit Gent


Een greep uit de vele tools en technieken

 • Communicatie-model
 • Situational Leadership en de One Minute Manager
 • Kotter-methodology on Change Management
 • Who moved my Cheese
 • ABC costing en Flexible budgetting
 • DESC-methodology on assertivity
 • Diffusion Model van Rogers
 • Trello
 • Business Model Canvas
 • Boston Consulting Matrix analysis
 • SWOT analysis
 • Project Management model PMI Pert
 • Project Cost Crashing
 • Tuckman's stages of group (team) development


Programma


We geloven dat mensen effectiever en met meer energie samenwerken als ze écht aandacht hebben voor elkaar. Iedereen zit anders in elkaar. En voor iedereen werkt iets anders. Door los te komen van jouw communicatie-voorkeuren en aan te sluiten bij die van de ander, komt jouw boodschap beter over. Zo ontstaat er erkenning, begrip en dynamiek. En bereik je samen zoveel meer.

Gedurende deze tweedaagse leren we onszelf beter kennen. De deelnemer krijgt een helder inzicht in zijn/haar persoonlijkheidsprofiel. Praktisch wordt stilgestaan bij de luistervaardigheid van elkeen en worden do's en don'ts bijgebracht inzake effectieve communicatie, t.t.z. communicatie met mensen waardoor je echt iets gedaan krijgt.

Hoe werf je de juiste mensen aan? Welke skills meet je als je mensen aanwerft? Hoe krijg je zicht op de ambitie van je medewerker? Hoe word jij die mentale "enabling" mentor van je medewerker? Hoe doe je mensen groeien binnen jouw departement en bedrijf? Hoe kan je vandaag motiveren in onze gekende complexe business-omgeving? Hoe creëer je een succesvol team? Hoe blijf ik dat team elke dag motiveren? Hoe geef ik effectief feedback? Hoe delegeer je zonder vrees? Hoe werf je correct mensen "af" en hoe blijf je de overblijvers goed motiveren?

U krijgt enkele gouden tips die van jou een echte people manager maken. De tips zijn praktisch en concreet bruikbaar.

Lesgever: Ludo Poelaert
Data: 31 januari en 1 februari 2019In deze module leer je om met een strategische bril naar een bedrijf te kijken. Alles begint bij het aangeven van de missie en de visie van jouw onderneming. Heel wat strategische modellen zullen de revue passeren. Uiteraard staan we ook stil bij de uiteindelijke strategische implementatie. Impact volgt niet uit grootse plannen, wel uit een gedegen uitvoering van de vastgelegde strategie.

Je krijgt een goed inzicht in de bestaande modellen om zo mee te kunnen denken op managementniveau en mee de strategische visie te kunnen uitstippelen.

Tenslotte wordt stilgestaan bij alle aspecten van "Change Management". Aan de hand van het befaamde en tegelijk onmiddellijk toepasbare veranderingsproces van Kotter word je meegenomen in de 8 stappen van succesvol veranderen.

Lesgevers: Tim Govaert en Ludo Poelaert
Data: 27 en 28 februari 2019Deze module bestaat uit drie verschillende onderdelen.

Innovaties volgens het model Rogers

Je zal reeds ervaren hebben dat technologische en organisatorische innovatie een tweesnijdend zwaard is. Enerzijds worden nieuwe ontwikkelingen toegejuicht, maar anderzijds verstoren die bestaande organisatorische evenwichten. We zien eindeloze cycli van organisatorische veranderingen en het nastreven van technische oplossingen die goedkoper, efficiënter en productiever zijn. De zoektocht naar technologische vernieuwingen is onstuitbaar. In deze sessie kijken we naar de natuur van innovaties en gaan daarvoor een typologie opstellen. Innovaties zijn niet louter productinnovaties, maar zijn ook methodes, procedés en zelfs het vinden van nieuwe markten. Via een case studie gaan we de innovatie-inspanningen na van een bestaand bedrijf.

User innovation via design thinking

De innovatie van morgen combineert nieuwe technologieën en processen met een goed inzicht in de noden en wensen van de gebruikers. Via de design thinking methode word je ondergedompeld in de basis van user innovation. Aan de hand van theorie, trends en concrete voorbeelden wordt het belang van user innovation in de verf gezet. Naast een overzicht van tools en technieken, ga je ook hands-on aan de slag om je eigen innovatie-traject uit te werken. Met deze basis haal je alles in huis om binnen je eigen bedrijf nieuwe innovatiestrategieën op te kunnen starten.

De eerste lesdag wordt afgesloten met een inspirerende lezing door het bedrijf 'In The Pocket' die met een aantal voorbeelden zal aantonen hoe een (digitale) innovatie succesvol wordt toegepast in de praktijk.

Daadkrachtig pitchen van een idee

Een prachtig idee zal pas uitwerking vinden als je het goed kan verkopen, zowel intern als extern. Tijdens deze sessie leer je hoe je jouw project of idee op een zo aantrekkelijk mogelijke manier kan 'pitchen'. Spreken voor publiek is bovendien een enorm belangrijke vaardigheid voor succesvolle leidinggevenden. Wij geven je alvast heel wat concrete tips en tricks waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.


Lesgevers: Jan Devos, Tim Govaert en Jelle Saldien
Data: 28 en 29 maart 2019In deze module krijg je inzicht in de basisbegrippen van balanslezen, kostprijscalculatie en kostprijsmanagement.
Geen enkele financiële voorkennis is vereist. Toch zal je na deze module perfect een balans kunnen lezen, kosten kunnen berekenen en een sluitend werkbaar budget kunnen afleveren. Aspecten van Activity Based Costing (ABC) worden aan de hand van real cases besproken. Je krijgt inzicht in een master budget en het opzetten van een flexibel budget. Zo kan je de resultaten behoorlijk en gefundeerd vergelijken met het originele plan en budget.
Ook de financiële analyse van de onderneming aan de hand van ratio's komt aan bod en worden stap voor stap aangereikt.
Een basiskennis van MS-Excel is aangewezen.

Lesgever: Ludo Poelaert
Data: 2 en 3 mei 2019Nieuwe producten/diensten ontstaan in de onderneming vaak via interne projecten. Hoe beslis ik om deel te nemen aan zo'n team? Hoe leid ik zo'n team? Welke zijn de 10 fundamentele aspecten van succesvol Project Management? Hoe bekom ik binnen de gekende "constraints" van scope/time/cost een kwaliteitsvol project? Hoe begrijp ik de Project Calculus? Welke fouten mag ik niet maken als project leader? Deze vragen worden beantwoord tijdens de eerste lesdag van deze module omtrent project management.

De tweede lesdag behandelt een leiderschapsmodel dat zijn vruchten dagelijks afwerpt: situationeel leidinggeven. Na de theorie wordt gewerkt in rollenspelen en wordt een echte test afgenomen. Uniek aan deze lesdag is dat je naar huis gaat met een werkbare tool en dat je meteen de aangeleerde skills zal kunnen toepassen in jouw bedrijfsomgeving.

Als ingenieur moet je regelmatig teams leiden, maar zal je ook geregeld deel uitmaken van een team. Maar hoe kan je er nu voor zorgen dat dit team zo efficiënt mogelijk werkt en steeds de beste resultaten bereikt? Samen gaan we, tijdens het laatste deel van de tweede lesdag, dieper in op de verschillende fases die een goed team doormaakt. We staan stil bij de acties die je zelf kan nemen, zowel als teamlid en als leider, om het team beter te laten samenwerken.

Lesgevers: Tim Govaert en Ludo Poelaert
Data: 20 en 21 juni 2019


Praktisch


De deelnameprijs bedraagt 4.875 euro.

Deze omvat lesgeld, lesmateriaal, projectbegeleiding, frisdranken, koffie en broodjes.

Het lesmateriaal bestaat uit:

 • de hand-outs van de presentaties
 • de user innovation toolbox van Lieven De Marez (2018)
 • het handboek 'Bedrijfskunde, de essentie' van Ludo Poelaert (2018)
 • het handboek 'De nieuwe One Minute Manager' van Ken Blanchard (2015)
 • het handboek 'Wie heeft mijn kaas gepikt?' van Spencer Johnson (2015)
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving


Ik schrijf me in voor de cursus Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs.

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


Tijdstip en locatie

 • De lessen worden gegeven van 9u tot 17u15, in 4 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en 2 koffiepauzes en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 904 ('Labo Magnel') !Nieuw nummer 60 vanaf 1 januari 2019!, 9052 Zwijnaarde.
 • De les van 28 maart 2019 vindt plaats in De Krook, Miriam Makebaplein 1 te Gent en eindigt om 19 uur.
 • De les van 29 maart 2019 eindigt om 18 uur.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Overzicht lesdata

 • Module 1: 31 januari en 1 februari 2019
 • Module 2: 27 en 28 februari 2019
 • Module 3: 28 en 29 maart 2019
 • Module 4: 2 en 3 mei 2019
 • Module 5: 20 en 21 juni 2019
 • Projectverdediging: 5 september 2019

Laptop

Er wordt gewerkt op laptop of tablet. Gelieve deze mee te brengen voor de vele cases in MS-excel, Trello en Prezi. Verder wordt natuurlijk gebruik gemaakt van de klassieke tools zoals MS-Word en MS-powerpoint.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt de folder hier downloaden.