` `

Laagspanningsinstallaties
Ontwerp en exploitatie

Deze opleiding is volzet.
Vul dit formulier in en wij brengen u op de hoogte zodra een nieuwe editie van start gaat.

9 september 2019 - 14 oktober 2019

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook een evoluerende regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven.

Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen. De cursist heeft na het volgen van de cursus een ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de huidige power quality gerelateerde problemen en oplossingen.

Nieuw in deze editie

Gezien de hele snelle evolutie van de implementatie van hernieuwbare energie wordt een volledige lesdag gewijd aan de uitdagingen en problematieken verbonden aan de integratie van hernieuwbare energie in zowel residentiële als industriële installaties.In samenwerking met:De opleiding is bedoeld voor iedereen die op regelmatige basis in aanraking komt met het dimensioneren van laagspanningsinstallaties of hierrond een diepgaande kennis wenst te verwerven zoals ingenieurs, studiebureaus, facility managers...

Kennis van elektriciteit op een bachelor-niveau is aangewezen.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijbehorende examen.


Wetenschappelijke Coördinatie

 • Prof. dr. ir. Jan Desmet, Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent

Lesgevers

Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen, Onderzoeksgroep EELAB Lemcko, Universiteit Gent

 • Ing. Rémy Cleenwerck
 • Dr. Colin Debruyne
 • Ing. Thijs Delerue
 • Ing. Steve Dereyne
 • Prof. Jan Desmet
 • Prof. Jos Knockaert
 • Ing. Jurgen Van Ryckeghem
 • Ing. Bart Verhelst

In de eerste drie dagen ligt de focus volledig bij het dimensioneren van laagspanningsinstallaties.

Na een korte inleiding omtrent het gebruik van de algemeen toegepaste elektrische grootheden wordt in klare taal de Belgische regelgeving 'het AREI' met betrekking tot het dimensioneren van kabels, beveiligingen, aarding... uitvoerig besproken. Het beveiligen van de installatie en zijn gebruikers staat in deze dagen centraal.
Als samenvatting worden twee praktische oefeningen voorzien waarbij de cursist in samenwerking met de lesgevers het dimensioneren van een installatie op zich neemt. Daarnaast wordt ook het concept reactief compenseren en het plaatsen/gebruiken van een UPS en noodaggregaten aangehaald.

9 september 2019

 • Inleiding omtrent vele gebruikte elektrische grootheden.
 • Wetgeving en normering met het AREI en de Europese Norm als basiswerken.
 • Bespreking van de spelers in de huidige energiemarkt, opwekkingstechnieken en de algemene verdeling van elektriciteit.
 • Middenspanningscabines, het gebruik, ontwerp en regelgeving.
 • De vormgeving van een aardingsinstallatie, het gebruik van equipotentiaalverbindingen, aardverbindingen, meten van aardingsweerstand.
 • Uitvoerige bespreking van de netstelsel TT, TN, IT, IU, IM met bijhorende eisen, foutstromen en beveiligingstechnieken.
 • Beveiligen van personen, het gevaar van elektriciteit. Hoe gaan we beschermen tegen indirecte aanraking?

16 september 2019

 • Kabels en hun thermische belasting onder overstroom en kortsluiting. Het berekenen van een doorsnede en type op basis van correctiefactoren en bedrijfsstroom.
 • Beveiligen van de installatie: zekeringen, automaten, differentieelinrichting, isolatiewachter. Dimensionering en coördinatie van beveiligingen.
 • Kortsluitstromen: enkel-, twee- en driefasige kortsluitingen. Berekening van de minimale en maximale kortsluitstromen volgens het CENELEC en het AREI.
 • In een praktische oefening worden de voorgaande begrippen en dimensioneringstechnieken toegepast.

23 september 2019

 • Bespreking van actieve en passieve reactiefcompensatie voor lineaire verbruikers.
 • Het gebruik en de definitie van UPS-systemen en noodstroomaggregaten in een laagspanningsinstallatie.
 • In de tweede praktische oefening wordt een demonstratie gegeven omtrent een softwaretool voor het dimensioneren van verlichting bij elektrische installaties.Deze twee dagen worden volledig gewijd aan het zoeken naar de oorsprong van harmonische vervuiling en zijn impact op de elektrische installatie. Hierbij wordt eerst en vooral stilgestaan bij het ophelderen van de power quality gerelateerde begrippen en de bijhorende normering. Na het definiëren van niet-lineaire verbruikers en hun impact op ons net wordt ook besproken hoe een dergelijke verbruiker bemeten kan worden. Een verkeerdelijk gebruik van meettechniek kan namelijk een foutieve interpretatie teweeg brengen.
Een inleiding tot EMC maakt deze cursus compleet. Tot slot worden oplossingen gezocht naar het filteren van de harmonische vervuiling op actieve en passieve wijze.

30 september 2019

 • Inleiding tot power quality gerelateerde begrippen en de huidige regelgeving.
 • Impact van niet-lineair verbruik op het net: definitie en de impact van vervorming op het net en op andere gebruikers, met inbegrip van nulgeleiderstromen en harmonische spanningsval.
 • Meten van harmonisch vervormde verbruikers: verschillende meettechnieken en het effect op de gemeten resultaten.

7 oktober 2019

 • Een stevige inleiding tot EMC.
 • Overspanningen aan motorzijde: hoe ontstaan ze en wat zijn de mogelijke oplossingen?
 • Actieve en passieve filtering: bespreking verschillende soorten filtertechnieken met toelichting van het economisch gedeelte en hun effect op de vervuiling.
 • Spanningsdips, onbalans, transiënten, achtergrondvervuiling... Allerhande spanningsvervormingen en hun impact op de installatie en zijn gebruikers.Hernieuwbare energie is niet weer weg te denken uit onze maatschappij. Vooral in het geval van decentrale productie-eenheden, zowel residentieel als industrieel, dienen een aantal belangrijke aspecten mee opgenomen te worden. Naast een correcte dimensionering en integratie van een installatie met hernieuwbare energiebronnen wordt ook dieper ingegaan op de mogelijkheden van lokale opslag. De theoretische aspecten worden aan de hand van een casestudy nader toegelicht.

14 oktober 2019

 • Basisbegrippen rond decentrale energieproductie en opslag
 • Overzicht van opslagtechnieken
 • Dimensionering, normering en veiligheid van net-interactieve systemen
 • Democase: toepassing van voorgaande begrippen en dimensioneringstechnieken
 • Toepassingen van decentrale energie op industriële schaal
 • Flexibiliteit in opslagtechnieken en ondersteunende diensten
 • Casestudy: dimensionering van het meest geschikte opslagmedium voor gegeven verbruiksprofiel
 • Hybridisatie van opslagtechnieken


Praktisch


Deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Deelnameprijzen van module 1, module 2 en de volledige opleiding omvatten het handboek 'Laagspanningsinstallaties: technologie en ontwerp'.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Module 1
Het dimensioneren van laagspanningsinstallaties


€ 1.215

Module 2
Power Quality in laagspanningsinstallaties


€ 860

Module 3
Decentrale energie en opslagmogelijkheden


€ 330

 
Volledige opleiding


€ 2.035Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be


Deze opleiding is volzet.
Vul dit formulier in en wij brengen u op de hoogte zodra een nieuwe editie van start gaat.


Tijdstip en locatie

De lessen worden gegeven van 13u30 tot 21u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd).

De lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, UGAIN leszaal, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.be

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt de folder hier downloaden.