`

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 1

17 oktober 2018 - 5 december 2018

Het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te kunnen worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.

Deze lessenreeks voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL en behandelt naast de relevante milieuwetgeving in verband met bodem en de standaardprocedure 'oriënterend onderzoek' ook de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet en het compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet.

Tijdens de lessen komen ook verschillende praktijkoefeningen aan bod.


De opleiding is bedoeld voor diegenen die als bodemsaneringsdeskundigen type 1 aan de slag willen gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en die hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.

Deelnemers dienen houder te zijn van minstens de graad van bachelor.

Het aantal deelnemers voor de volledige opleiding is beperkt tot 25.


U ontvangt een getuigschrift indien u alle lessen volgt en slaagt voor het bijbehorende examen.
Het examen vindt plaats op 15 januari 2018 (om 14.OO u), de herkansing op 5 februari 2018 (om 14.00 u).


Wetenschappelijk Coördinatie

 • Mevr. Isabelle Larmuseau, Vakgroep Publiekrecht, Universiteit Gent
 • Prof. Piet Seuntjens, Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Mevr. Cindy Bullens, Grondbank
 • Mevr. Chris Cammaer, ACC Geology
 • Dhr. Johan Ceenaeme, OVAM
 • Dhr. Dirk Dedecker, OVAM
 • Mevr. Isabelle Larmuseau, Vakgroep Publiekrecht, Universiteit Gent
 • Dhr. Joris Tallon, OVAM
 • Mevr. Ilse Van Keer, VITO
 • Mevr. Elisa Vermeulen, Grondbank
 • Dhr. Tim Vivijs, ABO group
 • Dhr. Johan Vos, VITO

 • Het Bodemdecreet en het VLAREBO
 • Bijlage 1 van Titel I van het VLAREM
 • De bepalingen over verminderde milieuheffing van de afvalstoffenreglementering
 • De bepalingen van het VLAREL met betrekking tot de erkenning als bodemsaneringsdeskundige

Lesgever: Isabelle Larmuseau
Datum: 17 oktober 2018 van 15u30 tot 20u


Doelstelling van dit onderdeel is inhoudelijk vertrouwd te geraken met de standaardprocedure 'oriënterend bodemonderzoek', zodat u een oriënterend bodemonderzoek kan uitvoeren en erover kan rapporteren.

25 oktober 2018

 • Uitgangspunten en principes van de standaardprocedure 'oriënterend bodemonderzoek'
 • Richtlijnen schadegevallen
 • Juridisch-technische implicaties van een oriënterend bodemonderzoek, nieuwe ontwikkelingen in beleid en regelgeving
Lesgever: Johan Ceenaeme
Tijdstip: 14u tot 20u

8 november 2018

Tijdens deze lesnamiddag komen er verschillende voorbeelden uit de praktijk aan bod.

Lesgevers: Chris Cammaer en Tim Vivijs
Tijdstip: 13u tot 20u

Deze lesnamiddag start met een achtergrondschets en conceptbespreking van de CMA procedures. Vervolgens worden de volgende staalnameprocedures besproken:

 • CMA/1/A.1 grond
 • CMA/1/A.2 grondwater
 • CMA/1/A.3 passieve staalnametechnieken voor grondwater
 • CMA/1/A.6 bodemlucht, binnenlucht, omgevingslucht en emissies bij saneringen
 • CMA/1/A.10 drinkwater
 • CMA/1/A.11 oppervlaktewater
 • CMA/1/B monsterconservering en -bewaring
 • CMA/1/A.20 asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen

De toelichtingen worden geïllustreerd met een overzicht van do's-and don'ts tijdens de uitvoering van veldwerk in het kader van het bodemdecreet.

Lesgevers: Joris Tallon, Ilse Van Keer en Johan Vos
Datum: 22 november 2018 van 13u tot 20u

Dit onderdeel bespreekt de wettelijke bepalingen inzake de regelgeving omtrent grondverzet. Daarnaast zal u vertrouwd raken met de standaardprocedures en codes van goede praktijk zodat u de verschillende studies en verslagen correct kan rapporteren.

28 november 2018

Uitgangspunten en principes van de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet

Lesgevers: Dirk Dedecker en Elisa Vermeulen
Tijdstip: 15u30 tot 20u

5 december 2018

Tijdens deze lesnamiddag komen er verschillende voorbeelden uit de praktijk aan bod. Ook de juridisch-technische implicaties van de regelgeving omtrent grondverzet worden besproken.

Lesgevers: Cindy Bullens, Chris Cammaer en Elisa Vermeulen
Tijdstip: 13u tot 20u

Praktisch


De lessen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.

De deelnameprijs voor de volledige opleiding omvat lesgeld, hand-outs, toegang tot de opgenomen lessen, frisdranken, koffie, broodjes en één examenherkansing.
Deelnemers ontvangen ook het handboek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk' (I. Larmuseau, J. Ceenaeme, E. Vermeulen, L. Kerkstoel en L. Lavrysen, 2015).

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.Volledige opleiding


€ 1.500Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent), leden van VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent).
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
AIG-lidnummer (INFO)
VBIG-promotiejaar (INFO)

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving


Ik schrijf me in voor de de cursus Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 1.

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


 • Op 17/10/2018 e n 28/11/2018 worden de lessen gegeven van 15u30 tot 20u, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.
 • Op 25/10/2018 worden de lessen gegeven van 14u tot 20u, in 3 delen, gescheiden door een koffiepauze en een broodjesmaaltijd.
 • Op 8/11/2018, 22/11/2018 en 5/12/2018 worden de lessen gegeven van 13u tot 20u, in 4 delen, gescheiden door 2 koffiepauzes en een broodjesmaaltijd.
 • De lessen vinden plaats op ofwel woensdag ofwel op donderdag.
 • De lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.
 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Handboek

De opleiding wordt ondersteund door het handboek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk' van I. Larmuseau, J. Ceenaeme, E. Vermeulen, L. Kerkstoel en L. Lavrysen (2015).

 • Het handboek inbegrepen in de deelnameprijs.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.be

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).