Integrale Productontwikkeling

21 september 2017 - juni 2018

Een creatief idee en een ambitieuze visie volstaan meestal niet om als bedrijf een nieuw product, met aanvullende diensten, te vervaardigen en te lanceren. Vóór een product succesvol vorm krijgt, legt het een lange weg af waarbij het een technologisch, markt- én gebruikersgericht ontwikkelproces moet doorlopen.

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product. Je leert hoe je orde schept in dit complexe ontwikkelproces. Hoe je in een reële bedrijfscontext productontwikkeling in goede banen leidt zodat je creatieve ideeën omzet in een succesvol product en integrale productontwikkeling consequent introduceert binnen een innovatieve bedrijfsstrategie.

WAT LEER JE?

 • Je ontdekt de achterliggende principes en technieken van de ontwerpcyclus van een product, hoe je die creatief toepast en aanstuurt.
 • Je leert hoe je structuur brengt in dit complexe ontwerpproces, hoe je dit methodisch en procesmatig aanpakt en problemen voorkomt.
 • Je krijgt een overzicht van de belangrijkste innovatie- en ontwerptools en het concrete gebruik ervan.
 • Je leert hoe integrale productontwikkeling deel uitmaakt van een strategisch innovatiebeleid en wordt geprikkeld in je ondernemingszin.
 • Je verneemt hoe je gebruikersgericht kunt inspelen op voortdurend wisselende wensen van consumenten binnen een dynamisch markt en veranderende samenleving.
 • Tijdens een concreet ontwerpproject pas je in team met andere deelnemers de aangereikte kennis interactief en effectief toe in een reële bedrijfscontext.
Kortom: je ontwikkelt sneller een commercieel product dat bovendien gebruiksvriendelijker en kostenefficiënter is. Als bedrijf word je innovatiever, genereer je meer groeikansen en haal je meer rendement.


Deze opleiding is een samenwerking tussen het Postuniversitair Centrum, KU Leuven KULAK en UGain, UGent.


Iedere professional betrokken bij het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp of de marketing van nieuwe producten.

Houders van een masterdiploma én enkele jaren relevante ervaring worden automatisch toegelaten tot de opleiding. Bachelors met relevante ervaring of pas afgestudeerde masters komen ook in aanmerking voor deelname: op basis van jouw schriftelijke motivatie beslist het programmacomité of je wordt toegelaten.

Om voldoende kwaliteit te verzekeren bij de begeleiding van het projectwerk, aanvaarden we maximaal 20 inschrijvingen.Deelnemers die met succes de opleiding beëindigen, ontvangen het getuigschrift 'Integrale Productontwikkeling' uitgereikt door KU Leuven en UGent.

Het evalueren gebeurt op basis van de resultaten van het gemeenschappelijk projectwerk, een beknopte reflectienota en je actieve deelname.


GEMAAKT DOOR ERVAREN SPECIALISTEN

De docenten zijn professoren van de KU Leuven, UGent en externe experts. Dit garandeert een optimaal evenwicht tussen onderzoeksinzichten en ervaringen uit de bedrijfswereld.

EEN ALLESOMVATTEND BOEIEND PROGRAMMA

Tijdens de lessen leggen de docenten naast de theoretische onderbouw expliciet de link naar casestudies en praktijkvoorbeelden. Het effectief inoefenen en toepassen gebeurt tijdens het projectwerk. Daarbij ligt de focus op het methodisch ontwerpen, het ontwikkelen van creativiteit en relevante praktische vaardigheden.


Methodisch werken als deel van de bedrijfscultuur van een innovatieve onderneming
 • Basis van ontwerpmethodologie
 • Creativiteit in het ontwerpproces
 • Informatiewerving en kwantificeren van ontwerpparameters
 • Conceptselectie
 • Methodes voor het testen en evalueren van een ontwerp
 • Optimalisatietechnieken

Deze sessies brengen je de vaardigheden aan om het ontwerpproces binnen de integrale productontwikkeling beheersbaar te maken. Daarbij ligt de focus op een procesmatige aanpak die het divergerend, creatief proces koppelt aan een convergerend, resultaatgericht proces. Ontwerpen wordt benaderd als een integrerende, transdisciplinaire onderzoeksmethode om kennis op te bouwen, te exploreren, te delen en een consensus op te bouwen tussen alle betrokken stakeholders.


Identificeren, onderzoeken, definiëren van gebruikersbehoeften en maatschappelijke context van de productontwikkeling en technieken voor gebruiksgericht ontwerpen

 • Klantgerichte productontwikkeling
 • Gebruikersgericht ontwerpen en interactie
 • Industriële vormgeving, kleur en beleving
 • Duurzaam ontwerpen
 • Trends in de maatschappij

Bij productontwikkeling is het identificeren en beantwoorden van doelen, eisen en wensen van diverse betrokkenen een essentieel onderdeel om jouw ontwikkeltraject te doen slagen. Je maakt kennis met een breed spectrum van ontwerpmethodes en technieken om de gebruiksaspecten van de productontwikkeling in rekening te brengen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de directe interactie tussen product en gebruiker, belevingsaspecten en vormgeving, het identificeren én beantwoorden van directe of latente behoeften van gebruikers, en de brede maatschappelijke noden en wensen.


Technologische aspecten van productontwikkeling en engineering met innovatieve ontwerptools
 • Productiegericht ontwerpen
 • Verantwoord kiezen van, en ontwerpen met (nieuwe), materialen
 • Rapid product development: rapid prototyping, rapid tooling, 3D printing en reverse engineering
 • Virtual prototyping en virtual engineering
 • Integreren van elektronica en software

Je krijgt een overzicht van de belangrijkste innovatietools en ontwerptechnieken. Je leert deze concreet te gebruiken in een ontwerpcontext om het ontwerpproces efficiënter en effectiever te maken. Hoewel de nadruk ligt op de technologische implementatie, verneem je hoe simultaan rekening te houden met alle (technologische, economische en mensmaatschappelijke) aspecten van productontwikkeling.


Productontwikkeling binnen een bedrijfseconomische context en op basis van marktinzichten

 • Understanding markets - Business model design
 • Projectmanagementtechnieken - Concurrent engineering
 • Strategische productkeuze - Product portfolio
 • Kostenraming en levenscycluskostbepaling - Product service systems
 • Bescherming van creaties & innovaties door intellectuele rechten

Je leert hoe productontwikkeling een strategische factor is bij het innovatiegebeuren van een onderneming. Je verneemt hoe een onderneming de ontwikkelingen op een adequate manier beschermt. Je krijgt inzicht in hoe ontwerpers organisatorisch op een efficiënte manier samenwerken met andere afdelingen binnen en buiten het bedrijf. Ook leer je hoe een onderneming effectief ontwerpgerichte bedrijfsfuncties invult.


Ontwerp met jouw team een innovatief product

Je past de kennis uit de opleiding toe in een concreet ontwerpproject in een reële bedrijfscontext, waarbij je in team met andere deelnemers creatieve ideeën initieert en innovatiegericht concretiseert. Samen los je op systematische en methodische wijze ontwerpproblemen op. Ervaren ontwerpdocenten van de opleiding Industrieel Ontwerpen van UGent Campus Kortrijk begeleiden jouw team tijdens de integrale ontwerpcyclus van dit projectwerk.

De bijhorende ontwerpzittingen zijn gespreid over de opleiding. Tussendoor stel je met jouw team jullie productconcept voor aan een jury. Na hun feedback schaaf je verder bij. Het eindresultaat is een prototype dat je voorstelt tijdens de openbare verdediging. In een projectboek beschrijf je het doorlopen ontwerpproces.Praktisch


Schrijf je in vóór 15 september 2017 via deze link..

De deelnameprijs is 3900 euro. Inbegrepen is: deelname aan de lessen, begeleiding van het projectwerk, toegang tot IDC, FabLab UGent en FabLab Leuven, cursusmateriaal, catering en het boek "Research Methods for Product Design" van Alex Milton en Paul Rodgers.

Leden van Agoria en Sirris genieten een korting van 10%.

Bespaar op de deelnameprijs via je KMO-portefeuille. Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Erkenning in het kader van betaald educatief verlof wordt aangevraagd.


DATA & TIJDSTIP

Deze opleiding start op 21 september 2017 en eindigt begin juni 2018. Er is geen les tijdens schoolvakanties.
 • Wekelijkse lessen op donderdagavond van 16 tot 20.30 uur
 • Lessen telkens met een pauze van 30 minuten met drank en broodjes

PLAATS

Lessen
 • KU Leuven Campus Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk
 • UGent, Technologiepark 904 in Zwijnaarde/Gent
 • KU Leuven, Celestijnenlaan 300c in Heverlee/Leuven

Ontwerpzittingen: Industrial Design Center (IDC), UGent Campus Kortrijk, Marksesteenweg 58 in Kortrijk.

Met een evenwichtige spreiding van de sessies over Kortrijk, Gent en Leuven

 • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.


  Organisatie

  Postuniversitair Centrum
  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
  Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
  E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - 8500 Kortrijk
  tel. 056 24 61 84 - fax 056 24 69 98
  info.puc@kuleuven-kulak.be
  puc.kuleuven-kulak.be


  Universiteit Gent
  UGent Academie voor Ingenieurs
  Technologiepark 904
  9052 Zwijnaarde
  Tel.: +32 9 264 55 82
  fax: +32 9 264 56 05
  ugain@UGent.be

 • Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

  Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


  U kunt u de folder hier downloaden.